بنر
تنزیل ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی بانک صادرات
 
تنزیل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی و گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی

تنزیل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی :
شعب ارزي بانک صادرات ايران آمادگي دارند تا تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي و بروات ارزي تعهد شده توسط خريدار خارجي و يا بانکهاي کارگزار و شعب خارج از کشور را در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري ( خريد دين) تنزيل نموده نسبت به پرداخت وجه آن به فروشندگان ايراني اقدام نمایند.تنزيل اسناد به دو صورت "با حق رجوع به فروشنده "  و " بدون حق رجوع به فروشنده" با توجه به وضعيت اعتباري مشتري و با استفاده از عقد خريد دين صورت مي پذيرد.

شرایط عمومی:
1- اعتبار اسنادي صادراتي مي بايست از نوع اعتبار غير قابل برگشت باشد.
2- ذينفع (‌صادرکننده) جزوه مشتريان خوش نام و اعتباري شعب اين بانک باشد.
3- بانک گشاينده اعتبار اسنادي مورد قبول اين بانک  و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باشد.
4- متقاضي داراي شرايط عمومي صادرکنندگان مندرج در دستورالعمل ها و مقررات صادرات و واردات باشد.
5- متقاضي فاقد بدهي سررسيد گذشته و معوق باشد.

 شرایط اختصاصی:
1- اسناد حمل اعتبار اسنادي صادراتي و يا بروات اسنادي وصولي معامله گرديده و مورد قبول بانک گشاينده اعتبار قرار گرفته باشد.
2- تعهد پرداخت وجه اسناد در سررسيد مقرر توسط بانک گشاينده ويا تاييد کننده صادر گرديده باشد.
3- نرخ سود تسهیلات اعطایی براساس اعتبار بانک گشاینده و مشتری تعیین می گردد.

مراحل اجرا:
- درخواست متقاضي از شعبه جهت تنزيل اسناد اعتبار مدت دار صادراتي و يا برات اسنادي که مبلغ آن در سررسيد معين به شعبه ارزي بانک پرداخت مي گردد.
2- کنترل و اطمينان از معامله اسناد و پذيرش بدهي توسط خريداران خارجي و يا بانکهاي کارگزار توسط شعب ارزي.
3- ارجاع درخواست متقاضي به ارکان اعتباري و اخذ مصوبه تسهيلاتي
4- تکميل فرم تعهدنامه خريد دين توسط متقاضي
5- پرداخت وجه اسناد پس از کسر کارمزد تسهيلات به متقاضي.

اعتبار اسنادی اتکایی(BACK TO BACK)
صادرکنندگان کالا و خدمات دربرخي موارد بعد از دريافت اعتبار اسنادي غير قابل برگشت درخواست افتتاح يک يا چند فقره اعتبار اسنادي اتکايي مي نمايند در چنين معامله اي  از دو اعتبار اسنادي جداگانه استفاده مي گردد و استفاده از آن وقتي ضروري است که ذينفع اصلي خود قادر به تهيه کالا نبوده و به دلايل متعدد ديگر از جمله عدم تمايل ذينفع اول به افشاي نام خريدار خود براي ذينفع ثانوي و يا عدم پذيرش ذينفع به انتقال اعتبار به دليل بالا بودن ريسک آن و يا هنگامي که نوع ارز اعتبار اصلي با نوع ارز خريد کالا توسط ذينفع اول از توليدکننده کالا(ذينفع ثانويه) متفاوت باشد و يا ذينفع اول بخواهد کالا را به مبلغي کمتر از مبلغ اعتبار اول از ذينفع دوم تهيه و به قيمت اعتبار اول به خريدار اعتبار اول بفروشد نياز به اعتبار اسنادي اتکايي بوده و استفاده از اعتبار قابل انتقال در اين گونه موارد ميسر نخواهد بود بنابراين براي گشايش اعتبار اسنادي  اتکايي ذينفع اول متقاضي افتتاح اعتبار دوم مي گردد. شرايط و نکات مهمي که در هنگام افتتاح اعتبار دوم در نظر گرفته و رعايت مي گردد به قرار ذيل مي باشد.
1- گشايش اعتبار دوم موضوعي است که فقط به ذينفع و بانک گشاينده اعتبار دوم مربوط بوده و لزوم آگاهي و موافقت ديگر عوامل يعني بانک گشاينده اعتبار اول يا متقاضي اول ندارد.
2- حداکثر سقف مبلغ ارزي و نوع ارز اعتبار دوم تا 90 درصد مبلغ اعتبار اول ميتواند باشد.
3- شرايط اعتبار اسنادي اوليه و اعتبار اسنادي اتکايي مانند کالا و اسناد درخواستي و ........ مي بايست تناسب لازم را داشته باشد.
4- تاريخ انقضاي اعتبار اسنادي اتکايي بايد حداقل 15 روز مقدم بر تاريخ انقضاي اعتبار اسنادي اوليه و حداکثر يک هفته بعد از تاريخ آخرين حمل باشد.
5- بعد از گشايش اعتبار دوم بانک فقط اصلاحيه هايي از اعتبار اسنادي اوليه از کارگزار گشايش کننده را مي تواند بپذيرد که مرتبط با شرايط دو اعتبار باشد و درخواست ابطال اعتبار اول نيز منوط به ابطال کامل اعتبار دوم و موافقت ذينفع دوم در خلال سررسيد خواهد بود.
6- گشايش اعتبار اسنادي اتکايي با در نظر گرفتن اعتبار مشتري ( ذينفع اعتباراوليه) و اخذ وثايق کافي با طي مراحل اعتباري آن در کميسيون اعتباري ذيربط و با عنايت به سقف هاي تعيين شده و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي در قابل عقد مشارکت مدني به ارز انجام مي پذيرد.
7- درصورتيکه اعتبار اتکايي جهت واردات کالا از خارج از کشور و يا مناطق آزاد به داخل کشور باشد طي کليه مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوزهاي ذيربط و رعايت بخشنامه هاي مرتبط با واردات کالا الزامي است.

 مراحل انجام کار اعتبارات اسنادی اتکایی:
1- دريافت اعتبار اسنادي صادراتي که بانک ابلاغ کننده و معامله کننده آن بانک صادرات ايران باشد.
2- بررسي وضعيت اعتباري بانک گشاينده .
3- ابلاغ اعتبار به ذينفع اول.
4- درخواست ذينفع اول جهت گشايش اعتبار اسنادي  اتکايي بر مبناي اعتبار اسنادي صادراتي .
5- اخذ مجوز جهت صدور اعتبار اسنادي اتکايي از دايره صادرات اداره کل ارز.
6- طي مراحل گشايش اعتبار از جمله اخذ مصوبه کميسيون اعتباري مربوط با رعايت سقف هاي تعيين شده و رعايت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي و تکميل نمونه 508 و فرم تعهد نامه و ساير مدارک مرتبط با اعتبار اسنادي.
7- دريافت پيش دريافت تعيين شده از متقاضي.
8- افتتاح اعتبار اسنادي اتکايي.
 

► وام ارز ی به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی بانک صادرات
صدور تاییدیه حساب و فروش ارز از طریق شعب خارج از کشور بانک صادرات ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 936 مهمان آنلاین داریم