بنر

وام مضاربه بانک سینا

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 17:08
 
مضاربه عام گردان
 
اعطاي اين تسهيلات در قالب عقد مضاربه و به منظور تأمين سرمايه مورد نياز مشتريان معتبر در بخش بازرگاني جهت خريد و فروش كالاي متعارف انجام مي گيرد . متقاضي با يك بار تشكيل پرونده و ارائه مدارك لازم مي تواند به دفعات تا سقف اعتباري تعيين شده از زمان انعقاد قرارداد تا زمان سررسيد از اين تسهيلات استفاده نمايد.

شرايط تسهيلات:
 
•    بازپرداخت اين تسهيلات ¬حداکثر يک ساله بوده و با  تشخيص موسسه پس از تسويه بدهی درمدت مزبور، براي دوره هاي بعد قابل تمديد مي باشد.
•    مبلغ تسهيلات (سرمايه مضاربه) بر اساس توان و تخصص حرفه اي متقاضي و انجام اعتبار سنجي توسط موسسه تعيين مي گردند.


 

► وام کسب و کار بانک سینا
وام کارگشایی بانک سینا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر