تلفن بانک سینا

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:19
 
تلفن بانک

1- آشنايي با سيستم تلفن بانک:
 
تلفن بانک سرويسي است که به مشتري امکان مي دهد از طريق برقراري ارتباط توسط تلفن بتواند امور بانکي خود را انجام دهد . تنها با داشتن يک خط تلفن در هر کجاي دنيا مي توان از خدمات تلفن بانک استفاده نمود . کافيست شماره تلفن مورد نظر را گرفته و با وارد کردن شماره مشتري و رمزي که توسط بانک به مشتري ارائه مي گردد از خدمات تلفن بانک استفاده نمود.

2- ابزار مورد نياز سرويس تلفن بانک:
 
•    يک دستگاه تلفن در حالت Tone
•    يک خط تلفن
•    حداقل يک حساب نزد موسسه
 در اين سيستم فقط با اعداد و علائم جدا کننده سر و کار داريم , بنابراين کلمه عبور تلفن بانک نيز فقط شامل اعداد مي باشد.در ابتدا مشتري شماره تلفن بانک(82147000) را شماره گيري مي نمايد , سپس سيستم مشتري را به قسمت منوي اصلي راهنمايي مي کند که بايستي جهت انتخاب هر يک از منو ها عدد مورد نظر آنرا فشار دهد . در ادامه به توضيح هر يک از منو ها مي پردازيم (کليه منو ها به صورت گويا براي مشتري پخش مي شود و مشتري با گوش دادن به پيغام سيستم , منوي مربوط به عمليات مورد نظر خود را انتخاب مي کند.)
توجه: فقط حساب هايي که روي بنياد کارت تعريف گرديده اند متصل به سيستم تلفن بانک مي باشند.

3- امکانات موجود درسرويس تلفن بانک:
 
با استفاده از سيستم تلفن بانک مشتري مي تواند قبوض خود را پرداخت نمايد , همچنين مشتري
مي تواند با استفاده از اين سيستم عمليات بانکي خود از قبيل دريافت موجودي , دريافت صورتحساب,انتقال وجه و ... را انجام دهد .
با استفاده از اين سيستم مشتري مي تواند به اداره خدمات مشتريان موسسه متصل گردد و در صورتي که سوال يا مشکلي داشته باشد آنرا مطرح نمايد.
 
4- منوي ابتدايي سيستم تلفن بانک
 
    پس از وارد شدن به سيستم تلفن بانک منوي اصلي در اختيار کاربر قرار مي گيرد که به قرار زير است:
•     پرداخت قبوض
•     ورود به سيستم اتوماتيک
•     اتصال به اداره خدمات مشتريان
•     خروج از سيستم
 پرداخت قبوض:
 
 در منوي ابتدايي سيستم گزينه اي تحت عنوان "پرداخت قبوض" وجود دارد که مشتري مي تواند از طريق آن قبوض مختلف خود را پرداخت نمايد . با انتخاب اين گزينه از مشتري خواسته مي شود تا شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض را وارد نمايد ,سپس مبلغ قابل پرداخت روي قبض اعلام مي گردد, در ادامه از مشتري خواسته مي شود تا شماره کارت و رمز عبور کارت خود را وارد نمايد , با اين عمل مبلغ قبض از کارت مشتري پرداخت مي گردد.
  توجه: اين عمليات فعلا قابل استفاده نمي باشد.

منوي سيستم اتوماتيک
 
هنگامي که مشتري گزينه 2 يعني "ورود به سيستم اتوماتيک" را انتخاب مي کند پس از دريافت شماره مشتري و رمز ورود, منوي زير خوانده مي شود:
•    عمليات بانکي
•    عمليات چک
•    تنظيمات
•     خروج
عمليات بانکي
 
مشتري براي انجام تراکنش هاي بانکي از قبيل دريافت موجودي , انتقال وجه و ... مي بايست گزينه 1 يعني عمليات بانکي را انتخاب نمايد , با انتخاب اين گزينه منوي مربوط به عمليات بانکي شامل موارد زير خوانده مي شود:
•    دريافت موجودي
•    دريافت 3 گردش آخر
•    انتقال وجه
•    فکس گردش حساب
•    ارسال فکس گردش حساب به صورت روزانه
•    بازگشت به منوي اصلي
•   
دريافت موجودي:
 
   پس از انتخاب اين گزينه از مشتري خواسته مي شود که شماره حساب مورد نظر خود و يا Short Key مربوطه را انتخاب نمايد,(توجه:در سيستم تلفن بانک براي هر حساب مشتري عددي بين 1 – 9 به عنوان Short Key در نظر گرفته شده است که مشتري براي انتخاب هر حساب خود , عدد متناظر با آن را انتخاب مي نمايد) . لازم به ذکر است که مشتري مي بايست پس از وارد کردن هر قسمت از شماره حساب دکمه جدا کننده * را وارد نمايد . سپس موجودي حساب مورد نظر مشتري خوانده مي شود.

دريافت گردش حساب:
 
پس از انتخاب اين گزينه از مشتري خواسته مي شود که شماره حساب مورد نظر خود را وارد نمايد , سپس سيستم تا سه گردش مالي قبل را براي وي اعلام مي کند.

انتقال وجه:
 
پس از انتخاب اين گزينه از مشتري خواسته مي شود که شماره حسابي که مي خواهد از آن وجه برداشت شود و سپس شماره حسابي که مي خواهد وجه به آن واريز شود و در نهايت ميزان مبلغ انتقال وجه را وارد نمايد , سپس سيستم مجددا شماره حساب مبدا و مقصد و مبلغ انتقال وجه را اعلام مي کند که در صورت تاييد توسط مشتري (با دو بار زدن کليد صفر توسط مشتري به صورت پشت سر هم) انتقال وجه انجام
 مي شود.
  
فکس کردن گردش حساب:
 
پس از انتخاب اين گزينه از مشتري خواسته مي شود که شماره حسابي که مي خواهد گردش آن حساب فکس شود را وارد کند . فکس به شماره اي که مشتري  قبلا به بانک اعلام کرده است ارسال
مي شود.اين فکس مربوط به کليه گردش هاي انجام شده تا 30 روز قبل مي باشد .

فکس گردش حساب روزانه:
 
پس از انتخاب اين گزينه از مشتري خواسته مي شود که شماره حسابي که مي خواهد گردش آن حساب فکس شود را وارد نمايد, فکس به شماره اي که مشتري قبلا به بانک اعلام کرده است ارسال مي شود. اين فکس مربوط به گردش روزانه حساب درخواستي مشتري مي باشد.

 عمليات چک:
 
مشتري مي بايست براي انجام عمليات مربوط به چک در منوي تلفن بانک گزينه 2 يا همان گزينه عمليات چک را انتخاب نمايد , با اين انتخاب منوي زير در دسترس خواهد بود:

آگاهي از وضعيت چک هاي صادر شده: از طريق اين زير منو مي توان از وضعيت آخرين چک ها و يا يک چک خاص اطلاع پيدا کرد.کافيست مشتري شماره حساب مربوط به چک خود را وارد کند تا از پاس شدن يا برگشت خوردن چک خود مطلع شود.

آگاهي از وضعيت چک هاي واگذار شده: با انتخاب اين گزينه مشتري مي تواند اطلاعاتي از وضعيت چک هاي واگذار شده به وي را کسب نمايد , اطلاعاتي مانند پاس شدن يا برگشت خوردن چک هاي واگذار شده.

ثبت مبلغ چک هاي صادر شده: با انتخاب اين گزينه مشتري مي تواند مبلغ چک هاي صادره را قبل از وصول به بانک اعلام نمايد.اطلاعاتي که مشتري مي بايست به سيستم بدهد عبارتند از  شماره حساب,  شماره چک و مبلغ چک.

مسدود کردن يک برگ چک : با انتخاب اين گزينه مي توان يک برگه چک را قبل از وصول مسدود کرد . پس از انتخاب اين گزينه مشتري مي بايست علت مسدود کردن را مشخص و سپس شماره چک را به سيستم اعلام نمايد.

 تنظيمات :
 
در منوي سيستم اتوماتيک گزينه اي تحت عنوان "تنظيمات" وجود دارد که از طريق آن مشتري مي تواند تنظيمات مختلفي روي سيستم انجام دهد که به شرح ذيل است:
 
الف) تغيير رمز:
 
با انتخاب اين گزينه مشتري مي تواند کلمه عبور تلفن بانک خود را تغيير دهد.بدين صورت که رمز جديد و تکرار آن از مشتري پرسيده مي شود و چنانچه تغيير با موفقيت انجام شود به مشتري اعلام مي گردد.

ب) تغيير شماره فکس:
 
با انتخاب اين گزينه مي توان شماره فکس اعلام شده به موسسه را تغيير داد و شماره فکس جديد را وارد نمود.

ج) تغيير وضعيت انتقال وجه:
 
با انتخاب اين گزينه مشتري مي تواند وضعيت انتقال وجه را تغيير دهد, بدين صورت که مشتري  مي تواند وضعيت انتقال وجه خود را فعال و يا غير فعال نمايد.

د) تغيير سقف انتقال وجه روزانه:
 
با انتخاب اين گزينه مشتري مي تواند سقف انتقال وجه روزانه خود را تغيير دهد.

ه)تغيير سقف انتقال وجه ماهانه:
 
با انتخاب اين گزينه مشتري مي تواند سقف انتقال وجه ماهانه خود را تغيير دهد.

و) مسدود کردن کارت:
 
با انتخاب اين گزينه مشتري مي تواند کارت بدهي خود را در مواردي از قبيل مفقود شدن , مسدود نمايد. لازم به ذکر است که اگر کارت مشتري مسدود گردد , مشتري تنها با مراجعه به شعبه مي تواند کارت خود را مجددا فعال نمايد.

اتصال به اداره خدمات مشتريان:
 
در منوي ابتدايي سيستم , گزينه ديگري تحت عنوان " اتصال به اداره خدمات مشتريان" وجود دارد که با انتخاب اين گزينه مشتري به Contact Center موسسه متصل مي گردد و در صورتي که سوال يا مشکلي داشته باشد مي تواند مطرح نمايد.
توجه: این سرویس در آینده فعال می گردد.

 

► دستگاه پوز بانک سینا
خود پردازهای بانک سینا ◄

بنر
بنر
بنر