بنر
دستگاه پوز بانک سینا
 
Pos

دستگاههاي POS به دو دسته تقسيم مي شوند:
 
1- دستگاههاي POS درون شعبه 2- دستگاههاي POS فروشگاهي
•    دستگاههاي POS درون شعبه
با استفاده از اين دستگاهها مانند دستگاههاي خودپرداز (ATM)،‌ مشتري مي تواند عمليات گوناگوني را برروي حساب خود انجام دهد. از جمله اين عمليات به موارد زير مي توان اشاره كرد:
 
•    برداشت وجه(بيش ازسقف تعيين شده دستگاه خودپرداز)
•    واريز وجه
•    انتقال وجه
•    اطلاع از موجودي حساب
•    گرفتن صورتحساب
•    دستگاههاي POS فروشگاهي
 
با استفاده از دستگاههاي POS فروشگاهي، مشتري مي تواند بدون نياز به وجه نقد از طريق فروشگاههاي طرف قرارداد، خريد خود را انجام دهد. به اين طريق وجه خريد انجام شده، از حساب مشتري كسر ميشود. استفاده از اين دستگاهها هم از طريق كارتهاي اعتباري و هم كارتهاي نقدي
امكان پذير مي باشد.


► اینترنت بانک بانک سینا
تلفن بانک سینا ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 907 مهمان آنلاین داریم