وام مسکن بانک سینا

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:45
 
تسهیلات احداث یا تکمیل ساختمان
 
اين نوع تسهيلات در قالب عقد مشاركت مدني و جهت تكميل يا احداث ساختمان پرداخت مي¬گردد .
 
شرايط تسهيلات :
•      هزينه احداث هر متر مربع زيربنا درتهران حداكثر 3.000.000 ريال و در شهرستان حداكثر 2.000.000 ريال مي باشد .
•      حداكثر سرمايه مشاركت موسسه 80% هزينه احداث يا تكميل براساس برآورد كارشناسي مي¬باشد .
•      حداكثر مدت مشارکت 2 سال مي باشد .
•      سهم الشركه موسسه متناسب با پيشرفت كار و درچند مرحله¬پرداخت مي گردد .
•      اصل تسهيلات و سودمورد انتظار درپايان قرارداد دريافت¬مي¬گردد .

 
تسهیلات تعمیر ساختمان
اين تسهيلات درقالب عقد مشارکت مدني و به دو نوع اعطاء مي گردد :
 
به منظور تعميرات کلي و اساسي تاسقف 500.000.000 ريال
 
شرايط تسهيلات :
 
•       مدت مشاركت حداكثر 60 ماه تعيين مي گردد.
•       ملك با اعياني موجود بايد داراي 6 دانگ سند ثبتي مجزا و بنام متقاضي تسهيلات باشد.
 
  به منظور تعميرات جزئي تاسقف 50.000.000 ريال
 
شرايط تسهيلات :
    
•    مدت مشاركت با توجه به ميزان تسهيلات و توان بازپرداخت متقاضي و وثايق مورد نظرحداکثر 36ماه تعيين شده است. 
•    متقاضي ميبايستي توانايي بازپرداخت تدريجي سهم الشركه مؤسسهرا با ارائه مدارك لازم و مستند كه به تأييد مسئول شعبه مي رسد، داشته باشد. 

► تسهيلات سرمایه گذاری بانک سینا
ضمانت نامه های بانکی بانک سینا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر