بنر

حساب قرض الحسنه پس انداز عادی

پنجشنبه ، 15 اسفند 1387 ، 09:29

همانطور که از نام حساب بر می آید  این حساب جهت پس انداز وجوه مازاد بر نیاز هموطنان و مشتریان  ایجاد گردیده تا باذخیره سازی  سرمایه های اندک خود  در این حساب اولاً ازاجر معنوی مربوط به  حسابهای قرض الحسنه  بهره مند گردند  و ثانیاً از مزایای زیر که تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) برای اینگونه حسابها در نظر گرفته است استفاده نمایند :
           الف- دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی مربوط به طرح تقدیر از سپرده گذاران قرض الحسنه .
           ب- دریافت انواع تسهیلات در چهار چوب  ضوابط و مقررات عقود اسلامی  منطبق  با  قانون عملیات  بانکی  بدون  ربا و آئین نامه های  مربوطه  از قبیل عقود  مشارکتی ( مضاربه  ومشارکت مدنی)و عقود مبادله ای (فروش اقساطی،جعاله ،سلف،و....) مطابق با نرخهای اعلام شده توسط بانک مرکزی در راستای سیاستهای پولی و مالی دولت .
 
   
حساب قرض الحسنه پس انداز  مهرورزان :
این حساب که از ابتکارات تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) میباشدباعث گردیده تا با کمک سپرده های مازاد برنیاز  هموطنان عزیز و لو هر چند ناچیز، تسهیلاتی در قالب عقد قرض الحسنه با حداقل کارمزد به اقشار کم درآمد جامعه  جهت رفع نیازهای ازدواج  و درمان بیماری پرداخت گردد .
 

 
   
حساب قرض الحسنه پس انداز باقیات الصالحات :
این حساب از ابتکارات تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) بوده و بموجب آن اشخاص خیّر می توانند وجوه مازاد برنیاز خود را در آن ذخیره نموده و به پشتوانه مانده حساب ،افرادنیازمند مورد نظر خود را برای دریافت تسهیلات به شعبه دارنده حساب معرفی  نمایند .
 
 

مدارک و شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

متقاضیان افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز پس از مراجعه به یکی از شعب تعاونی اعتبار ثامن الائمه (علیه السلام) با ارائه مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نمایند .

    *
       دارا بودن اهلیت لازم جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز
    *
       داشتن حداقل 12 سال سن برای افتتاح حساب و داشتن حداقل 15 سال سن برای برداشت از حساب
    *
      اگر صاحب حساب به سن قانونی نرسیده باشد باز کننده حساب میبایست اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی خود و صاحب حساب و مستندات مربوط به نمایندگی قانونی خود را نیز ارائه نماید .
    *
      برای اشخاص حقوقی ارائه اساسنامه ومدارک و مستندات مربوط به ثبت شرکت همراه با اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز شرکت الزامیست .
    *
      ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
    *
      تکمیل کارت افتتاح حساب و معرفی نمونه امضاء خود به شعبه
    *
      واریز حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب

   توجه : متقاضیانی که به عنوان نماینده قانونی اشخاص از قبیل ولی ، وصی ، قیم ، وکیل و ... مبادرت به افتتاح حساب به نام آنان می نمایند . لازم است علاوه بر ارائه مدارک هویتی خود و صاحب حساب اصل و تصویر مدارک و مستندات مربوط به سمت خود را نیز به شعبه افتتاح کننده حساب ارائه نمایند .

► سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
حسابها وسپرده ها ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر