بنر

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

پنجشنبه ، 15 اسفند 1387 ، 09:40
سپرده سرمایه گذاری مدت دار سپرده ایست که اشخاص به قصد سرمایه گذاری نزد تعاونی تودیع نموده و تعاونی را در بکارگیری و استفاده از سپرده مذکور طبق مقررات و ضوابط تعیین شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا وکیل خود قرار می دهند .
 تعاونی اعتبار ثامن الائمه (علیه السلام) سعی نموده است با پرداخت بیشترین سود به اینگونه حسابها در میان بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری ، گامهای بلندی را در جهت جذب  سرمایه های سرگردان در جامعه بردارد . از این رو با پرداخت سود با نرخ 14.8 % که به صورت علی الحساب و بطور روز شمارنسبت به مانده حساب  در پایان هر ماه محاسبه و در روز اول هر ماه به حساب  مشتری واریز می شود اولین گام را برداشته و در گام های بعدی  تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی که در پایان هر سال  از محل درآمد مشاع تعاونی اعتبار ثامن الائمه (علیه السلام) حاصل می گردد ،  به مشتریان پرداخت خواهد شد .  بعنوان مثال تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی که در سال 1385 به مشتریان پرداخت شد نرخ آن معادل 3/1درصد بوده است  .
 توضیحاً اضافه می نماید : که دارندگان این نوع سپرده نیز می توانند از مزایای مربوط به انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی طبق ضوابط و مقررات مربوطه استفاده نمایند .

 حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (3 ماهه ، 6 ماهه و 9 ماهه) : این سپرده ها دارای ویژگیهایی همانند حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه  مدت بوده با این تفاوت که در سپرده 3 ماهه سود در پایان دوره و در سپرده  6 و 9 ماهه سود در پایان هر 3 ماه پرداخت می گردد . در حال حاضر نرخ سود  برای سپرده3 ماهه 5/17 % ، 6 ماهه 75/17 % و برای سپرده 9 ماهه 18% در نظر گرفته شده است  .

شرایط و ضوابط افتتاح حساب

           حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 000/500 ریال می باشد
           سن قانونی جهت افتتاح این حساب 18 سال تمام می باشد .
   
           برای اشخاص حقوقی ارائه اساسنامه ومدارک و مستندات مربوط به ثبت شرکت همراه با اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز شرکت الزامیست .
   
           اگر صاحب حساب به سن قانونی نرسیده باشد باز کننده حساب میبایست اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی خود و صاحب حساب و مستندات مربوط به نمایندگی قانونی خود را نیز ارائه نماید .
             جهت پرداخت سود حسابهای فوق لازم است متقاضی حساب دیگری نزد همان شعبه (اعم از قرض الحسنه یا کوتاه مدت) افتتاح نماید .

           دارندگان این نوع سپرده در صورت نیاز به نقدینگی و دریافت وجه سپرده خود قبل از سررسید می توانند طبق ضوابط و مقررات مربوط نسبت به انسداد سپرده و استفاده از موجودی خود اقدام نماید .

           نحوه محاسبه و پرداخت سود به این سپرده ها نیز به صورت ماهانه می باشد

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر