حساب پس انداز قرض الحسنه بانک سامان

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 15:38
 
حساب قرض الحسنه بانک سامان
 
متقاضي افتتاح حساب بايد داراي اهليت قانوني " دارا بودن 18 سال تمام " بوده يا وكيل قانوني وي با در دست داشتن مدارك هويتي " شناسنامه – گذرنامه ( برای مشتریات خارجی )" شخصا به بانك مراجعه و پس از تكميل فرم هاي افتتاح حساب و درج نمونه امضاء‌ خود حداقل مبلغ گشايش حساب را به حساب خود يا موكل خود واريز نماييد
 
سپرده قرض الحسنه پس انداز نمونه اي مشهور از انواع سپرده گذاري در نظام بانكي كشور است كه به شما امكان مي دهد وجوه مازاد بر نياز خود را در نزد يكي از شعب بانك سامان به امانت بگذاريد و هر زمان كه بخواهيد آن را برداشت نماييد.
 

 

حساب جاری بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر