وام کوتاه مدت بانک صنعت و معدن

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:36
تسهيلات سرمايه در گردش و نحوه ارائه تقاضا براي اين نوع تسهيلات
تسهيلات سرمايه در گردش يكي از انواع خدمات بانك صنعت و معدن مي‌باشد كه جهت خريد و تهيه مواد اوليه، قطعات، لوازم يدكي و بسته‌بندي در زمينه هاي صنعتي، معدني و خدماتي ذيربط به متقاضيان واجد شرايط دريافت تسهيلات مالي سرمايه در گردش يك ساله ارائه مي‌شود.


مراحل تقاضاي تسهيلات سرمايه در گردش:
1- مراجعه متقاضي به شعب يا سايت الكترونيكي و دريافت مدارك زير:
- فرم درج مشخصات متقاضيان دريافت تسهيلات مالي و خدمات اعتباري مربوط به اشخاص حقيقي و يا حقوقي (بر حسب نوع متقاضي)
- فهرست مدارك مورد نياز بانك
تبصره - متقاضياني كه در بدو بهره برداري و شروع به كار مي باشند لازم است فرم مخصوص اين نوع متقاضيان را نيز دريافت نمايند.
2- مطالعه و تكميل فرمها، ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شركت تهيه مدارك مورد نياز مرحله پذيرش
3- ارائه فرمها و مدارك مذكور به شعب بانك
4- افتتاح حساب جاري قرض‌الحسنه نزد شعب بانك توسط متقاضي
5- بررسي وضعيت متقاضي توسط بانك
6- در صورت عدم تصويب تقاضا، اطلاع كتبي موضوع به متقاضي توسط شعبه
- در صورت تصويب تقاضا، تعيين ميزان و نوع تضمين‌ها و وثائق لازم و انجام اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد با متقاضي توسط بانك
7- تامين وثايق و تهيه مدارك مرحله انعقاد قرارداد و ارائه به شعبه توسط متقاضي
8- دريافت وثيقه از متقاضي، انعقاد قرارداد حقوقي با او و پرداخت تسهيلات مصوب
نكته- در تمامي مراحل فوق متقاضي مي تواند از طريق شعبه از وضعيت تقاضاي خود آگاهي يابد.

► وام بلند مدت بانک صنعت و معدن

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر