صندوق امانات بانک صنعت و معدن

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 14:49
 
 
صندوق امانات
 
صندوق امانات صندوقي است كه در يكي از شعب بانك قرار داشته و در سه نوع كوچك، متوسط و بزرگ براي نگهداري امانات مشتريان، به آنها واگذار مي‌شود.

ضوابط :
  • اشخاص حقيقي و حقوقي كه مطابق قانون اهليت انجام معامله داشته و داراي حداقل يك نوع حساب نزد هر يك از شعب بانك باشند، مي‌توانند از صندوق‌هاي امانات بانك استفاده نمايند.
  • اجاره صندوق به‌صورت شخصي و اسمي مي‌باشد و قابل انتقال به غير نيست و فقط اجاره‌كننده مي‌تواند از آن استفاده نمايد مسئوليت بانك محافظت متعارف از صندوق امانات و جلوگيري از دسترسي افراد غيرمجاز به آن مي‌باشد.
  • مشتري مي‌تواند در صندوق امانات خود هر گونه اشياء و اسنادي كه مايل باشد به شرط آنكه از اشياء ممنوعه نبوده و در نتيجه فساد و يا علل ديگر به صندوق امانات بانك خسارت وارد نياورد. نگهداري نميد
  • اجاره صندوق‌ها به‌صورت نقدي و براي مدت يكسال دريافت مي‌گردد. براي مدت كمتر از يكسال، مدت اجاره يكساله محاسبه و دريافت خواهد شد.در مواقع خاص و با تشخيص رؤساي شعب، مشتريان مي‌توانند از صندوق امانات به‌صورت موقت (حداقل سه ماه) استفاده كنند.
  • مشتري مي‌تواند از طرف خود براي استفاده از صندوق امانات به شخص يا اشخاص ديگري وكالت دهد. تعيين وكيل صرفاً از طريق حضور مشتري در شعبه بانك و ثبت مشخصات وكيل در دفتر صندوق امانات صورت مي‌پذيرد و موكل موظف است مراتب فوق را تأييد كند.
  • دارندگان صندوق‌هاي امانات در بانك مي‌توانند در ساعات اداري كار بانك به صندوق خود مراجعه نمايند

مدارک مورد نياز :
  • اصل شناسنامه
  • سه قطعه عکس
  • گواهي واريز مبلغ وديعه
 

امور خدماتی بانک صنعت و معدن ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر