بنر

بنر
وام بانک قرض الحسنه مهـــر ایران

بانك قرض الحسنه فقط اقدام به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه در زمينه هاي ذيل مي نمايد :

ـ تسهيلات قرض الحسنه درمان بيماري
ـ تسهيلات قرض الحسنه وديعه مسکن
ـ تسهيلات قرض الحسنه تعمیر يا تكميل مسکن
ـ تسهيلات قرض الحسنه ابزار كار و مواد اوليه جهت حفظ يا ايجاد اشتغال در كارگاههاي كوچك
ـ تسهيلات قرض الحسنه به كسبه و صنوف
ـ تسهيلات اعتبار در حسابجاري در قالب عقد قرض الحسنه به مشتريان تجاري داراي حسابجاري فعّال در بانك

 
کاربرد تسهيلات قرض الحسنه اعطائي توسط بانك

1- کاربرد عقد تسهيلات قرض الحسنه درمان بيماري :
تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام يا قسمتی از هزينه هاي بيمارستاني و درماني مورد نیاز افراد پرداخت گرديده و در طول دوره درمان ، مورد مصرف واقع ميشود.
2- کاربرد عقد تسهيلات قرض الحسنه وديعه مسکن :
تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام يا قسمتی از هزينه وديعه اجاره واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گرديده و در طول دوره اجاره واحد مسکونی ، مورد استفاده قرار ميگيرد .
3- کاربرد عقد تسهيلات قرض الحسنه تعمیر يا تكميل مسکن :
تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام يا قسمتی از هزينه هاي تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گرديده و در طول دوره تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی پرداخت ميگردد .
4- کاربرد عقد تسهيلات قرض الحسنه خريد لوازم یدکی و مواد اوليه جهت حفظ يا ايجاد اشتغال :
تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، خدماتي ، كشاورزي ، صنعتی و معدنی تعیین گردیده است.
5- کاربرد عقد تسهيلات قرض الحسنه اعطائي به كسبه و صنوف :
تسهیلاتی است که کاربرد آن برای رفع نيازهاي اوليه صنوف ، كسبه و واحدهاي كوچك خدماتي موجود جهت خرید وسایل مورد نیاز شغل متقاضی ( بطور مثال یخچال ویترین دار یا اجاق فردار و ................ ) و حفظ اشتغال كاركنان آنها تعیین گردیده است .
6- كاربرد عقد تسهيلات اعتبار در حسابجاري در قالب عقد قرض الحسنه :
بمنظور تأمين فوري منابع مالي مورد نياز متقاضيان و دارندگان حساب قرض الحسنه جاري فعال و تقويت منابع بانك در اين بخش ارائه خدمت جديدي در بخش اعطاي تسهيلات اعتباري تحت عنوان اعتبار در حسابجاري با عقد قرارداد قرض الحسنه مد نظر قرار گرفته است.
 

شرایط متقاضي
1- داشتن صداقت ، اعتبار و توانایی لازم برای اخذ تسهيلات به تشخیص مسئولین شعب
2- موضوع فعاليت متقاضي بانوع قرض الحسنه درخواستي متناسب باشد (با اخذ مدارک ذیربط )
3- داشتن حسابجاری فعال نزد بانک ( حداقل 6 ماه ) جهت متقاضيان اعتبار در حسابجاري و يا حساب قرض الحسنه پس انداز همچنين عدم تعهدات و بدهیهای قبلي
4- متقاضی باید دارای حسن شهرت و اهلیتهای قانوني لازم باشد.

 
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

الف: مدارك عمومي :
1- درخواست کتبی متقاضی ( پیوست شماره یک)
2- تکمیل برگ مشخصات مشتریان ( پیوست شماره دو) برای متقاضی و ضامنین و متعهدین
3- تصویر شناسنامه و كارت ملي برابر با اصل شده متقاضی و ضامنین
4- تکمیل پرسشنامه اعتباری بانك ( فرم پیوست شماره سه )
5- تنظیم قرارداد داخلی ( فرم پیوست شماره 4)
6- اخذ وثائق لازم از متقاضی

ب : مدارك اختصاصي :
1- مدارك تائيد شده توسط مراكز درماني و بيمارستاني و يا پزشك جراح و متخصص
ذيربط . ( بيش از سه ماه از تائيد مدارك سپري نشده باشد) برای قرض الحسنه درمان .
2- ارائه ي اجاره نامه معتبر رسمي يا عادي مسكن توسط متقاضي به بانك برای قرض الحسنه ودیعه مسکن .
3- تکمیل فرم مشخصات ملک براساس سند مالکیت و ریز هزینه های تعمیرات در قرض الحسنه تعمیرات بشرح فرم پیوست شماره 5.
4- ارائه مدارک شغلی مرتبط با متقاضیان قرض الحسنه های مواد اولیه ، و ابزار کار و کسب و کار صنوف و اصل فاکتورهای مورد نظر .

انواع وثائق و تضمينات در تسهیلات پرداختی بانک قرض الحسنه

 
 

انواع وثايق

درصد ارزش تضمین ها  نسبت به تسهيلات

ساير توضيحات

انواع ضمانتنامه بانكي

120

( جهت تسهيلات اعتبار در حساب جاري و خريد ابزار كار )

قرارداد داخلي بانك بعنوان قرارداد

 لازم الاجراء

100

بر اساس اصلاحيه ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا

معرفي نامه معتبر با تعهد پرداخت اقساط با امضاء مدير سازمان يا مسئول اداره كارگزيني موسسه

100

جهت كاركنان رسمي وزارتخانه ها ، سازمانها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت

اوراق مشاركت فروخته شده توسط بانك قرض الحسنه

100

 

سفته با ظهر نويسي ضامن يا ضامنين  معتبر به تشخيص بانك

120

 

وثيقه ملكي (ارزنده و بلا معارض)

120

 

 
هدف از اخذ وثيقه و يا تضمين ، حصول اطمينان از وصول اقساط و بازپرداخت تسهيلات پرداختي از متقاضيان ميباشد و با توجه به اينكه مسئولین شعبه در وصول اقساط مسئوليت مستقيمي بعهده دارند، لذا اركان اعتباري شعبه با توجه به توانائي و شناختي كه از متقاضي كسب مينمايند، يك و يا تركيبي از وثائق فوق را اخذ خواهند نمود.
 
پابلیکا
بنر

قیمت های روز بازار

نرم افزار CRM
رپورتاژ آگهی
ایمیل مارکتینگ
خريد بليط چارتر

برای سفارش بک لينک در بانکی با شماره 09127777190 تماس بگيريد

افراد حاضر

ما 747 مهمان آنلاین داریم