بنر

بنر
پرداخت قبوض
مشتری محترم جهت فعال سازی سرویس مذکور و استفاده از امکانات موجود در سیستم به شعبه
ای که در آن حساب دارید مراجعه نموده در خواست صدورتجارت کارت بانک تجارت را نماييد . چنانچه حسابی
در بانک تجارت نداريد می توانيد به نزديکترين شعبه بانک تجارت مراجعه نموده و درخواست کارت خودرااعلام
نماييد .
جهت استفاده از سيستم پرداخت اينترنتی با روشی که دراينجا ذکر شده است
کدهای PIN2 (رمز دوم کارت ) و CVV2 خود را تهيه نماييد .
جهت استفاده از سرويس پرداخت قبوض و مانده گيری حساب کارت داشتن PIN2 (رمز دوم) و CVV2
الزامیست به علاوه کارت شما باید متعلق به بانک های عضوشبکه شتاب باشد .

 

صندوق امانات بانک تجارت ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 904 مهمان آنلاین داریم