بنر

بنر
صندوق امانات بانک تجارت
صندوق امانات
صندوق امانات گونه ای از خدمات است که به منظور ایجاد تسهیلات رفاهی در اختیار مشتریان گرامی قرار می گیرد

شرایط عمومی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون اهلیت انجام معامله را داشته و دارای هر نوع حساب نزد بانک تجارت باشند می توانند طبق ضوابط از خدمات صندوق های اجاره ای بانک استفاده نمایند
.
متقاضیان استفاده از صندوق های اجاره ای در صورت نداشتن حساب در بانک تجارت، ملزم به افتتاح حساب می باشند.
چنانچه اجاره صندوق توسط اشخاص حقوقی باشد، رونوشت مصدق اساسنامه و یک نسخه از روزنامه رسمی کشور که در آن آگهی ثبت شرکت و یا موسسه درج شده باشد و همچنین روزنامه رسمی مربوط به معرفی مدیر یا مدیران و آخرین تغییرات شرکت و یک قطعه عکس مدیر یا مدیران می بایست به بانک تسلیم گردد .

شرایط اجاره

اجاره صندوق ها به صورت نقدی، برای مدت یک سال می باشد و برای مدت کمتر از یکسال نیز اجاره یک ساله دریافت خواهد شد. در مواقع ضروری مشتریان ارزنده می توانند از صندوق اجاره ای بطور موقت (حداقل 3 ماه) استفاده نمایند.
اجاره سالیانه صندوقها براساس هر سانتیمتر مکعب حجم، معادل 28 ریال و حداقل مبلغ 160.000 ریال می باشد.
مشتری برای اجاره صندوق لازم است پس از مطالعه کامل آئین نامه اجاره صندوق اجاره ای و تکمیل مشخصات قید شده در دفتر صندوق، آنها را امضا نموده همراه شناسنامه و کپی آن و دو قطعه عکس جدید به مسئول مربوطه در شعبه تحویل دهد.
مشتری باید علاوه بر اجاره بها، مبلغی به عنوان وثیقه به بانک بسپارد. بانک می تواند طبق مفاد آئین نامه های مربوط، از سپرده مزبور استفاده نموده و مشتری حق هیچگونه اعتراضی به عمل بانک نخواهد داشت.
ودیعه اجاره8 برابر مبلغ اجاره بها، حداقل مبلغ 1,280,000ریال و برای جانبازان، معلولین و اسرای جنگ تحمیلی و خانواده شهدا وکارکنان بانک و بانک مرکزی ج.ا.ا.% 50تخفیف در ودیعه و مال الاجاره تعیین گردیده است.
مبلغ مذکور در صورتیکه مشتری هیچگونه بدهی ناشی از استفاده از صندوق به بانک نداشته باشد در خاتمه اجاره عیناً پس از فسخ قرارداد به وی مسترد می گردد.
مشتری موظف است در صورت تغییر نشانی مراتب را کتباً از طریق پست سفارشی و یا حضورا به بانک اعلام نماید، در غیر این صورت مکاتباتی که در نتیجه درست نبودن نشانی مشتری عیناً به بانک عودت داده شوند ، از نظر بانک به "مقصد رسیده" تلقی خواهد شد .


قوانین مرتبط

وکالت

مشتری می تواند از طرف خود برای استفاده از صندوق اجاره ای به شخص یا اشخاص دیگر وکالت دهد. تعیین وکیل صرفاً از طریق حضور مشتری در شعبه وثبت مشخصات وکیل در دفتر صندوق اجاره ای صورت می پذیرد و موکل موظف است مراتب را تایید نماید.
چنانچه مشتری به چند نفر وکالت بدهد باید صریحاً تصریح کند که وکلا متفقاً یا منفرداً حق استفاده از صندوق را دارند و نیز در صورت تعریف وکیل یا وکلای جدید، اعتبار یا منتفی شدن وکالت قبلی به وضوح مشخص گردد. در صورت عدم تصریح، اختیارات وکیل قبلی محفوظ محسوب خواهد شد.
جهت اعمال ردیف 2، فقط وکالت رسمی پذیرفته می شود . در صورتی که چند نفر وکیل تعیین شده باشد ولی حدود اختیارات و نحوه دخالت آنها از طرف موکل مشخص نباشد اصل بر عدم استقلال آنها است و باید متفقاً اقدام نمایند .
کلیه شرایط و تعهداتی که برای مشتریان پیش بینی شده از طرف وکیل و یا وکلای او نیز لازم الرعایه می باشد.
ابلاغ فسخ وکالتنامه به بانک فقط به وسیله پست سفارشی قابل قبول است و همچنین مشتری می تواند فسخ وکالتنامه را شخصاً و در برابر دریافت رسید به بانک ارائه دهد .


فوت، انحلال شرکت یا حجر مشتری

چنانچه بانک از فوت، انحلال شرکت یا موسسه، ورشکستگی و یا حجر مشتری اطلاع حاصل نماید بلافاصله مراتب را در دفتر یادداشت می نماید و از آن پس طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
در صورت فوت مشتری، وراث می توانند خود یا وکیل انتخابی آنان با داشتن حکم حصر وراثت با رعایت قوانین موضوعه با حضور نمایندگان بانک، پس از تنظیم صورتجلسه، صندوق را تصرف نمایند. بدیهی است مطالبات بانک قبل از تحویل محتویات صندوق از منابع مشتری تسویه خواهد شد.
در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت یا حجر مشتری، اشخاصی که طبق حکم مراجع صالحه ذیحق شناخته شوند می توانند پس از پرداخت اجاره بها و احیاناً مطالبات بانک با حضور نمایندگان بانک و تنظیم صورتجلسه، محتویات صندوق را تصرف نمایند.

► پرداخت قبوض
خدمات چک و بروات بانک تجارت ◄

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1095 مهمان آنلاین داریم