چگونه از نابودی میراث تاریخی به نفع خودمان استفاده کنیم؟

پنجشنبه ، 29 فروردين 1398 ، 17:16

در روزهای گذشته کلیسای نوتردام پاریس در آتش سوخت. سبک معماری این بنای تاریخی گوتیک بود که یکی از مشخصه های این سبک وجود پنجره های نورگیر با شیشه های رنگی است. شیشه های رنگی 900 ساله این کلیسا در جریان جنگ جهانی دوم به انبار منتقل شده بودند تا آسیب نبیننند، که امیدواریم در این حادثه نیز آسیبی ندیده باشند.
گوتیک به معنای رعب آور و ترسناک است. البته زمانی که این کلیسا را می ساختند آن را گوتیک نمی خواندند. در آن زمان انسان در برابر خداوند کوچک می شده و قرار بوده کلیسا نماد عظمت خدا و ناچیزی انسان در برابر خدا باشد. به همین خاطر برج های بلند و دهشت آور می ساختند و ورودی کلیسا نیز بسیار بلند بوده است.
نتردام پاریس پر از قصه و نماد بود. از جمله داستان کنت هنری، داستان ملاقات حضرت مسیح با پطروس قدیس و یا داستان سه مغ پارسی که برای موعودی که نشانه ظهورش را در آسمان دیده بودند، هدیه آوردند.
اما جالب اینجاست که بدانید این اولین باری نیست که نتردام دچار حریق شده است. درجنگ جهانی دوم، آلمان ها نتردام را تبدیل به انبار اسلحه کرده بودند و موجب تخریب آن شدند. اما این بنا توسط پولی که از توریست ها جمع آوری شده بود بازسازی شد.
از این حرف ها می توان نتیجه گرفت که نتردام بار دیگر بازسازی می شود اما چگونه؟
همانطور که ویکتورهوگو با رمان جذاب گوژپشت نتردام توانست نگاه ها را به سوی این کلیسا جذب کند و توریست های بسیاری را به آنجا بکشاند، قطعا در آینده ای نزدیک نیز شاهد چنین شاهکارهای ادبی و سینمایی پیرامون نتردام خواهیم بود.
خوب است که ما نیز از این اتفاق ها برای حفاظت از میراث تاریخی مان درس بگیریم.

 

بیشتر بخوانید:


روزنوشت های یک پادشاه معلوم الحال (13)


وقوع آتش سوزی در کلیسای نوتردام پاریس

► مردم شناسی در گردشگری
کاهش یارانه سوخت جدی شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر