بنر

تغییر ساعت کار موزه ها در شش ماه دوم سال

يكشنبه ، 14 مهر 1398 ، 14:14
براساس آخرین اخبار بدست آمده، ساعت کار موزه ها در شش ماه دوم سال، یک ساعت کاهش خواهند داشت. این خبر پیرامون کاهش ساعت کار موزه ها نگارش شده است.

کاهش ساعت کاری موزه ها

محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی با اعلام این خبر گفت: ساعت بازدید موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سراسر کشور در نیمه دوم سال یعنی از ابتدای مهر تا پایان اسفند ماه، از ساعت 9 تا 18 خواهد بود که برخی موزه ها براساس شرایط و سیاست کاری مجموعه خود مانند مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ساعت بازدید را با تغییر یک ساعته، از ساعت 8 تا 17 اعلام کرده است.

به گفته وی ساعت فروش بلیت ورودی موزه برای کاخ موزه ها، مانند نیاوران، سعدآباد و گلستان به دلیل گستردگی فضای بازدید، حدود یک ساعت و نیم قبل از پایان کار آن هاست. او همچنین تاکید کرد: هنوز جلسه نهایی برای تغییر ورودی موزه های زیر نظر وزارتخانه بر اساس درجه ی موزه ها و آثار به نمایش در آمده در آن ها تشکیل نشده، بنابراین هنوز قیمت ورودی جدید موزه ها به هیچ موزه ای در سراسر کشور اعلام نشده است.

کارگر درباره اقدام برخی موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که با اعلام تغییر هزینه ورودی از سوی هیات دولت اقدام به گرفتن ورودی به نرخ جدید کرده بودند، اظهار کرد: با انجام این کار از سوی این موزه ها، به سرعت جلوی این کار گرفته شد و هیچ موزه ای تا زمان اعلام نرخ های جدید از سوی اداره کل موزه ها، اجازه این کار را ندارد.► مشکلی که گریبان گیر زائران اربعین حسینی شده است
چطور برای سفر پول پس انداز کنیم؟ ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر