عوارض خروج از کشور افزایش می یابد

چهارشنبه ، 20 آذر 1398 ، 10:20
عوارض خروج از کشور برای هر نفر 264 هزار تومان خواهد بود که در مقایسه با ساری جاری 40 هزار تومان افزایش خواهد داشت. این خبر پیرامون افزایش نرخ عوارض خروج از کشور نگارش شده است.


در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده تا عوارض خروج برای هر نفر 264 هزار تومان باشد در حالیکه در سال جاری 220 هزار تومان پیش بینی شده بود. بر این اساس عوارض خروج برای مسافران برای بار دوم تا 50 درصد و برای بار سوم تا 100 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره 132 هزار تومان تعیین شده است. اما در مورد زائران اربعین در لایحه بودجه سال 1399 پیش بینی شده که زائرانی که از تاریخ 14 شهریورماه 1399 تا دوم آبان ماه همان سال از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از ایران خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف باشند. عوارض خروج از کشور زائران اربعین برای خروج هوایی 45 هزار تومان و برای خروج زمینی و دریایی 15 هزار تومان است. همچنین، در سال آینده عوارض خروج از کشور موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال اخذ خواهد شد. منظور از افراد مرزنشین کسانی هستند که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی بوده و بررسی و تایید آن برعهده سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور طبق شماره ملی و کدپستی آن هاست.► صدور کارت ارزی برای گردشگران خارجی
ثبات در قیمت بلیت ناوگان جاده ای ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر