پذيرش آزمايشی دانشجوی دكترای حرفه‌ای فيزيوتراپی 90

سه شنبه ، 29 شهریور 1390 ، 12:28

معاون آموزشي وزارت بهداشت از طراحي دوره باليني طب سنتي در برنامه پنج ساله پنجم توسعه و پذيرش پايلوت دانشجو در دوره دكتراي حرفه‌اي فيزيوتراپي در سال تحصيلي جديد خبر داد.

محمد علي محققي در نشست خبري كه روز دوشنبه برگزار شد، در خصوص نحوه پذيرش دانشجو در دوره دكتراي حرفه‌اي فيزيوتراپي، گفت: شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي با كليات آن موافقت كرده است، ولي جزييات‌ آن مستلزم تصويب در اين شوراست.

وي با بيان اينكه برنامه‌ پيشنهاده شده براي اين دوره برنامه ضعيفي است، اظهاركرد: 65 درصد اين برنامه با دوره دكتراي تخصصي اين رشته همپوشاني داشت كه ديدگاه‌هاي مخالف زيادي راجع به آن وجود داشته است.

 

معاون وزير علوم افزود: دوره دكتراي حرفه‌اي فيزيوتراپي در سال تحصيلي جديد به صورت‌ آزمايشي در يك دانشگاه علوم پزشكي كه امكان دارد دانشگاه علوم پزشكي تهران يا شيراز باشد اجرا مي‌شود، البته بايد جزئيات آن نيز مورد بررسي وارزيابي قرار گيرد.

محققي از طراحي دوره باليني طب سنتي در برنامه پنج ساله پنجم توسعه خبر داد و افزود: افق آينده طب سنتي بسيار خوب است و بايد طراحي دوره باليني آن به صورتي باشد كه هويت اين طب حفظ شود.

وي در خصوص همپوشاني اسناد طراحي شده، گفت: سند چشم انداز20 ساله يك سند ملي است كه آرمان‌هاي خيلي سنگين در آن مشخص شده است و سند جامع علمي،‌ نقشه راه براي اين سند اول است، همچنين برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سند آمايش سرزمين و‌ سند تحول از ديگر اسنادي است كه بايد در صورت همپوشاني برنامه‌هاي اين اسناد، برنامه‌هاي موازي در قالب يك برنامه انجام شود.

پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد ژورناليسم پزشكي از امسال

معاون آموزشي وزارت بهداشت از پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي ارشد ژورناليسم پزشكي از امسال خبر داد و افزود: كارگروه موظف است كه اين برنامه را طراحي كند و در آينده نزديك در دانشگا‌ه‌هاي علوم پزشكي اجرا شود.

وي گفت: از انجايي كه اين رشته، رشته‌اي بين بخشي است طيف وسيعي از رشته‌ها را در بر مي‌گيرد وامكان دارد از ديگر رشته‌ها هم وارد اين دوره شوند.

محققي با اشاره به جزئيات نقل و انتقال دانشجو، تصريح كرد: انتقال دانشجو در رشته‌هاي علوم پزشكي به ويژه رشته دندانپزشكي بسيار كم است، چرا كه يك دانشگاه بايد امكانات لازم براي تغيير را در ظرفيت خود ايجاد كند.

بيش از 200 نفر متقاضي انتقال هستند

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست خبري محمود قاضي خوانساري،‌ رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت نيز با بيان اينكه نقل وانتقال و ميهماني در سال اول امكانپذير نيست مگر در شرايط بسيار خاص و اضطراري، اظهار كرد: براي امسال بيش از 200 نفر متقاضي انتقال هستند.

وي افزود: مهلت درخواست نقل وانتقال معمولا قبل از شروع دروه آموزشي مي‌باشد.

حائري دبير شوراي آموزش پزشكي وزارت بهداشت نيز در اين نشست خبري با بيان اينكه ايران اولين كشور در دنيا است كه با ادغام آموزش پزشكي جهش كيفي در اين زمينه انجام داده است، اظهار كرد: الگو برداري دنيا نشانگر اين است كه خدمات بسيار شاياني در اين زمينه انجام شده است.

وي با بيان اينكه ميزان درصد قبولي فارغ‌التحصيلي ايران در كشورهاي خارجي نشانگر پيشرفت‌هاي وزارت بهداشت در حوزه آموزش پزشكي است، در خصوص طرح ريفرم آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، گفت: حدود يك سال و چند ماه از فارغ‌التحصيل شدن اولين دوره پذيرفته شدگان اين طرح باقي مانده است كه بايد مشاهده كرد كه اين فارغ‌التحصيلان چه تفاوتي با فارغ‌التحصيلان شيوه فعلي دارند.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► دعوای دانشگاه آزاد برسر چیست؟

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر