اخبار دانشگاه

تصویری از کارنامه کنکور آلبرت اینشتین در سال 1896 و زمانی که او 17 سال سن داشت. مقیاس نمره ها از 1 تا 6 بوده که آلبرت جوان در بسیاری از دروس مانند...

 
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر