بنر

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به پارسیان رسید

يكشنبه ، 21 شهریور 1400 ، 14:39
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

به گزارش بانکی به نقل از چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۲.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ملت بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.


بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۳.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۲۸ درصد ریخت.


بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۳.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۷ درصد رسید.


بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۱.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.


در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

► اعمال یک تغییر بورسی از امروز
روش های لغو سفارش فروش سهام عدالت ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر