بررسی نسبت های مالی ۱۰ بانک در آذر ماه

دوشنبه ، 26 دی 1401 ، 13:09

نسبت های مالی ۱۰ بانک بورسی و فرابورسی طی آذر ماه بررسی شد.

به گزارش اخباربانک، اطلاعات مالی 10 بانک بورسی و فرابورسی در نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت سپرده های غیر هزینه زا به کل سپرده ها و نرخ موثر سپرده های بلند مدت ریالی در آذر ماه بررسی شد.


نسبت تسهیلات به سپرده ها (ریال و ارز)

یکی از شاخص هایی که وضعیت مشارکت در یک اقتصاد را مشخص می کند، نسبت تسهیلات به سپرده ها یا همان LDR است. این نسبت پایداری تأمین مالی توسط بانک ها را ارزیابی می کند و به نوعی معرف نسبت وام های پرداختی پوشش داده شده از محل سپرده های دریافتی از مشتریان بانک است.


► عملکرد ۲۰ بانک بورسی بررسی شد
همتی: افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ نیما، موجب افزایش قاچاق می‌شود ◄

مطالب مرتبط
بنر