اخبار بورس

طبق پیش بینی که شرکت برای سال مالی 93 داشته است ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای حدود 206 میلیارد ریال به مبلغ 395 ریال اعلام نموده که درمقایسه با پیش بینی قبل با 9 درصد تعدیل مثبت همراه شده است.طی دوره 9 ماهه منتهی به 30/9/93 حدود 85 درصد این رقم پوشش داده شده است. سود تقسیمی پیشنهادی به مبلغ 272 ریال می باشد.

 
مطالب مرتبط
بنر