اخبار بورس

شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی 93 داشته است ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای درحدود 204 میلیارد ریال به مبلغ 275 ریال اعلام نموده است که درمقایسه با پیش بینی قبل 12 درصد تعدیل مثبت داشته است.هم چنین طی دوره 9 ماهه منتهی به 30/9/93 حدود 75 درصد این رقم را پوشش داده است.پیشنهاد تقسیم سود به میزان 10 درصد سود خالص می باشد.

 
مطالب مرتبط
بنر