بنر

رده‌بندی بانک‌های کشور/سودآورترین و بدهکارترین کدامند؟

سه شنبه ، 29 آذر 1390 ، 08:31

براساس آخرين اطلاعات منتشر شده بانك ملت از نظر شاخص سودآوري، موسسه مالي و اعتباري مهر از نظر شاخص نسبت بدهي و بانك ملي از نظر شاخص‌هاي دارايي و اشتغال رده‌هاي نخست را در بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور به خود اختصاص داده‌اند.

براساس رده‌بندي كه از سوي سازمان مديريت صنعتي كشور بر پايه سال مالي 88 انجام شده بانك‌هاي ملت، پارسيان و ملي به ترتيب رده‌هاي اول تا سوم را در بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص سودآوري به خود اختصاص داده‌اند.

از نظر شاخص نسبت بدهي موسسه مالي و اعتباري مهر، بانك ملت و بانك كشاورزي اول تا سوم شدند. نسبت بدهي حاصل تقسيم جمع كل بدهي‌ها بر جمع كل دارايي‌هاست. نسبت بدهي بالاتر از يك نشان مي‌دهد كه يك شركت بدهي‌هايش بيشتر از داريي‌هايش است. بانك‌ها و موسسات اعتباري با نسبت بدهي بالاي 0.9 توان مالي كمتري در بازپرداخت بدهي خود دارند.

از نظر شاخص ميزان دارايي نيز بانك‌هاي ملي، ملت و صادرات اول تا سوم شدند. ضمن اين‌كه از نظر شاخص اشتغال نيز به ترتيب بانك‌هاي ملي، صادرات و ملت رده‌هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص سودآوري (ميليارد ريال) به شرح زير است:

 

1- بانك ملت، 4721

2- بانك پارسيان، 4549

3- بانك ملي، 4298

4- بانك صادرات، 3869

5- بانك تجارت، 3657

6- بانك پاسارگاد، 3384

7- بانك اقتصاد نوين، 2577

8- بانك صنعت و معدن، 2042

9- بانك كارآفرين، 1903

10- موسسه مالي و اعتباري مهر، 1612

11- بانك مسكن، 1457

12- بانك سپه، 1441

13- بانك سينا، 845

14- بانك سرمايه، 777

15- بانك كشاورزي، 59

رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص نسبت بدهي (مرتبه) به شرح زير است:

1- موسسه مالي و اعتباري مهر، 0.97

2- بانك ملت، 0.96

2- بانك كشاورزي، 0.96

3- بانك تجارت، 0.95

3- بانك مسكن، 0.95

4- بانك اقتصاد نوين، 0.94

4- بانك صادرات، 0.94

5- بانك ملي، 0.93

5- بانك پارسيان، 0.93

6- بانك سپه، 0.92

6- بانك سينا، 0.92

7- بانك كارآفرين، 0.89

7- بانك پاسارگاد، 0.89

8- بانك سرمايه، 0.86

9- بانك صنعت و معدن، 0.73

رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص دارايي (ميليارد ريال) به شرح زير است:

1- بانك ملي، 642554

2- بانك ملت، 557946

3- بانك صادرات،‌481010

4- بانك تجارت، 381072

5- بانك مسكن، 243918

6- بانك سپه، 228801

7- بانك پارسيان، 219735

8- بانك كشاورزي، 210088

9- بانك صنعت و معدن، 125340

10- بانك پاسارگاد، 123708

11- بانك اقتصاد نوين، 112833

12- موسسه مالي و اعتباري مهر، 104977

13- بانك كارآفرين، 37618

14- بانك سينا، 35879

15- بانك سرمايه، 31361

رده‌بندي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از نظر شاخص اشتغال (نفر) به شرح زير است:

1- بانك ملي، 56523

2- بانك صادرات، 29218

3- بانك ملت، 24737

4- بانك سپه، 23084

5- بانك تجارت، 21236

6- بانك كشاورزي، 16524

7- بانك مسكن 14585

8- موسسه مالي و اعتباري مهر، 9277

9- بانك پارسيان، 4482

10- بانك صنعت ومعدن، 4087

11- بانك پاسارگاد، 3899

12- بانك اقتصاد نوين، 3208

13- بانك سينا، 2067

14- بانك كارآفرين،1350

15- بانك سرمايه، 1171

 

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

 

► استخدام در بانک کارآفرین
گزارش تصویری/ رهبر اعظم به آخر خط رسید ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر