بنر

اطلاعات دانشگاهی رشته آمار

چهارشنبه ، 5 بهمن 1390 ، 13:23

دانشگاهها
علاقه مندان به این رشته می توانند در دانشگاههای زیر به تحصیل در این رشته مشغول شوند

•    دانشگاه آزاد- تهران
•    دانشگاه آزاد- مشهد
•    دانشگاه آزاد-اراک
•    دانشگاه امام خمینی قزوین
•    دانشگاه بابلسر
•    دانشگاه بوشهر
•    دانشگاه بیرحند     •    دانشگاه تبریز
•    دانشگاه تهران
•    دانشگاه شهیدچمران اهواز
•    دانشگاه شیراز
•    دانشگاه صنعتی اصفهان
•    دانشگاه علامه طباطبائی

► زبل خان های داخلی و 8 نکته فراموش شده تحریم
فرصت های شغلی رشته آمار ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر