بنر

ايجاد اشتغال با تسهيلات زودبازده بانك ملت

پنجشنبه ، 21 شهریور 1387 ، 10:10
 
 
بانك ملت در نمايشگاه دستاوردهاى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده استان كرمانشاه به صورت فعال حضور يافت. بانك ملت با دايركردن غرفه اى در اين نمايشگاه، علاوه بر معرفى طرح هاى بزرگ ايجاد شده از محل تسهيلات بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده اين بانك، به ارائه آمار درباره اين طرح  ها و ميزان اشتغالزايى آنها پرداخت.به گزارش روابط عمومى بانك ملت ، كارشناسان بخش هاى مختلف اين بانك در طول دوران برگزارى نمايشگاه، به سوالات مختلف بازديدكنندگان در مورد شيوه بهره مندى از خدمات و تسهيلات بانكى پاسخ گفتند.بر اساس اين گزارش، بانك ملت استان كرمانشاه بيش از يكهزار و ۳۲۹ ميليارد ريال را براى اعطاى تسهيلات به طرح هاى زودبازده مصوب كرده كه از اين مبلغ حدود يكهزار و ۱۰۰ ميليارد ريال آن تاكنون پرداخت شده است. بر اين اساس، از محل فعاليت بنگاه هاى اقتصادى ايجاد شده با تسهيلات بانك ملت، براى چهار هزار و ۸۶۴ كرمانشاهى به صورت مستقيم شغل ايجاد شده است.

► پاسخ به 5 سوال در مورد ايران‌چک‌هاي بانک مرکزی
۴۷ ميليارد ريال تراكنش بانكدارى اينترنتى بانك ملى ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر