بنر

عدم امکان پیگیری ایران چک های مفقودی جدید

چهارشنبه ، 3 مهر 1387 ، 09:01
 
 
 
به گزارش سايت اطلاع‌رساني بانك مركزي، اين بانك در بخشنامه‌اي جديد به همه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي، موسسات اعتباري توسعه و سينا و شركت دولتي پست‌بانك مواردي را در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوي شبكه بانكي كشور درخصوص ايران‌چك‌هاي بانك‌مركزي اعلام كرده است.بانك مركزي در اين بخشنامه تصريح كرده است: همان طور كه در بخشنامه مورخ 13 شهريور ماه امسال تاكيد شد بانك توزيع‌كننده ايران‌چك، صرفا در زمان فروش (در اولين مرحله ارائه ايران‌چك) نسبت به تكميل اعلاميه فروش اقدام مي‌كند و در مراحل بعدي نيازي به تكميل فرم اعلاميه‌هاي خريد يا فروش مجدد نيست. بنابراين ثبت مشخصات مشتري و ايران‌چك بانك مركزي در سيستم رايانه‌اي مورد ندارد.در ادامه اين بخشنامه كه به امضاي مظاهري، رييس كل بانك مركزي رسيده است، با توجه به اين كه كاركرد ايران‌چك بانك مركزي بين مردم و در روابط مردم و بانك‌ها مشابه گردش اسكناس است و مبادلات آن در سيستم رايانه‌اي ثبت نمي‌شود، بنابراين ثبت و بازخواني اطلاعات از سيستم براي پيگيري چك‌‌هاي مفقودي و مسروقه، امكان‌پذير نخواهد بود.همچنين در اين بخشنامه تصريح شده بانك‌ها و موسسات اعتباري بايد ايران‌چك‌هاي بانك مركزي را كه مازاد بر نياز آنها است يا فرسوده و غيرقابل استفاده مجدد باشد، مشابه اسكناس به بانك مركزي تحويل دهند.در ادامه بخشنامه آمده است: در صورت ارائه ايران‌چك‌هاي بانك مركزي كه قسمتي از آن جدا شده يا ناخوانا شده باشد (ايران‌چك‌هاي ناقص)، شعب منتخب بانك ملي ايران در سراسر كشور موظفند پس از احراز اصالت آنها، معادل ريالي اين گونه ايران‌چك‌ها را مشابه دستورالعمل مربوط به اسكناس‌هاي ناقص و پوسيده ارزيابي و به مشتري پرداخت نمايند.بر اساس اين اطلاعيه بانك مركزي بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند پس از هماهنگي با بانك مركزي (اداره نظام‌هاي پرداخت) از ايران‌چك‌هاي بانك مركزي در دستگاه‌هاي خودپرداز (ATM) استفاده نمايند. در مورد ايران‌چك‌هايي كه در دستگاه‌هاي خودپرداز (ATM) قرار مي‌گيرند، تكميل اعلاميه فروش بند 1 فوق الزامي نيست. 

► هدیه جدید بانک پاسارگاد به مشتریان خود !
بررسی تجربه حذف صفر در کشور های دیگر ... ◄

بنر
بنر
بنر