بنر

گزارش اختصاصی/ سوپر استار من

پنجشنبه ، 11 خرداد 1391 ، 09:56

چند روز بیشتر تا روز پدر نمانده و بسیاری از فرزندان در پی تهیه هدیه ای مناسب برای پدرانشان اند . اما این متن  برای توست که داری و نداری اش هست و نیست. برای توکه دلت می گیرد هرسال برایش و برای همه پدران این سرزمین و بچه هایی که باباییشون رو دوست دارند.

 

قهرمان همیشه استوار من

 


شب تا صبح انقدر سیگار می کشد که دیگرتوی دود ها خودش خودش را پیدا نمی کند چه برسد به تو  اما صبح لبخند می زند و به همه صبح بخیر می گوید انگار نه انگار ، اتفاقی نیفتاده و وقتی می پرسی خوب خوابیدی می گوید: مثل یک بچه !!!

پدرانی که از ابتدای سال جدید قراردادهای سه ماهه شان تمدید نشده و بیکار شدند مانده اند با نگاه معنادار بچه هایشان. نگاهی که پر از حرف است و از هزار فحش بدتر. اما مردانه ایستاده اند. قهرمانان همیشه استوار.

سرو کمر خمیده

 


ریه داده برای این مملکت و بدون ماسک نمی تواند نفس بکشد حتی نمی تواند ببوسدت اما خیسی بوسه هایش همیشه گونه ات را سرخ می کند سرو تو هیچ وقت خم نمی شود.

مثل یک گل نه خود گل

 


مثل یک گل سالهاست صدایی ازش شنیده نمی شود هست اما انگار نیست. پیرشدنش را طی سالها دیده ای اما او قد کشیدنت را ندیده است. می گویند وضعیت نباتی دارد( یک حالت پزشکی شبیه کما) درست مثل یک گل، هست اما مثل گل ها بی حرک و بی صدا.

آن ور ابرها

 


آن ور ابرهاست روی سکوی نفتی. دو هفته یک بار می آید اما یک هفته داشتنش به  کل داشتن های دیگران می ارزد. خستگی نمی شناسد که اصلا خود سوپر من است سوپر من باید بیاید پیشش لنگ بیندازد. خودِ خودِ رستم شاهنامه است. تازه از جنوب آمده شاید امسال روز پدر نباشد اما وقتی می آید همه دنیا هست . دنیا به چه کار می آید. ازدم مدرسه تا خود خانه مسابقه می دهیم و با خنده ات کل دنیا به رویش می خندد.

زیر زیر زیر زمین


10 دقیقه ای  میرود تا آخر دنیا ته ته معدن اما 45 دقیقه طول می کشد تا پایان وقت کاری بیاید این بالا. 14 سال سابقه کاری دارد و ماهی 450 هزار تومان حقوق می گیرد که با تاخیر های طولانی پرداخت می شود.

حاجی فیروزها سالی یک بار سیاه می کنند اما او همیشه سیاه و زغالیست . کارگر معدن است. استخراج می کند برای دیگران.

آخر همه بامرام ها

 

 

سوار خوش رکابش که می شود یلی است برای خودش . پایه یکش حلالش باشه!! همچون توی پیچ و خم جاده هراز میره که انگار سوار آهوست، نه هووی دربه داغون.

هر بار که سوار می شود مامان هزار تا صلوات نذر می کند خودش می گوید بچه نترس بادمجان بم آفت ندارد.  تو نمی ترسی چون او "راجر فدرر" را توی جیب بغلش می گذارد. هوویش هم از فراری بهتر است چون خرج خانه را می دهد.

موشی که شیر شد

 


موش بود. همه توی سرش می زدن برای تامین خرج موادش به هر خفتی تن می داد و هرکسی توی سرش میزد می گفت ممنون!!

فقط یه بار جلوی بچه اش تحقیر شد. شد آخرین بارش . چون پدر است ترک کرد و شیر شد. مرد روزهای سخت . مرد روزهای سخت من.

مهندس پاکی ها

 


مهندس پاکی است و سلامت و شادابی را به شهرمان هدیه می کند. به بقیه نمی گفتی چه کاره است خجالت می کشیدی اما هیچ وقت نگفتی به خودش. نارنجی پوش بی ادعای شهر و سفیر پاکی ها.

اما این روزها خجالت نمی کشی که به بودن و داشتنش افتخار می کنی. مخصوصا وقتی گفت: بدهکاره که باشه . من پدرشم پشتشم هر چقدرباشه از زیر سنگم شده جور می کنم. خطا کرده جبران می کنم. پدرش هستم. پدر چه واژه قشنگی.

سوپر استار من


وقتی از خونه میاد بیرون مردم دورش جمع نمی شن و ازش امضا نمی گیرن. نمیشناسنش آخه و گرنه حتما ازش امضا می گرفتن.

وقتی توی صف ایستاده کسی نمی گه اول شما . اگه میشناختنش حتما جاشون رو میدادن بهش.

کسی بهش مجانی چیزی نمی ده و الکی بهش لبخند نمی زنه.

دیگران نمی بینن که چقدر خوش تیپه

دیگران حتی نمی فهمن چه قدر هیکلش ورزشکاریه و بلنده تا خود خود آسمون.

چون مال مال خودمه . بابای مهربون من

کم دعوا نمی کنیم. یه وقتا انگار خارجی حرف می زنیم چون حرف هم رو نمی فهمیم اصلا اما هیچ کس به اندازه اون نمی خواد که من بالا برم تا برم تا اوج آسمون خدا.

شهرزاد کیافر

بانکی دات آی آر

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

► 10 راه برای برجسته بودن در محل ‌کار
وقتی که آب سر بالا می رود ، فارس دلسوز ملت می شود! ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر