بنر

تسهيلات قرض الحسنه بانك رفاه به مستمرى بگيران تأمين اجتماعى

شنبه ، 11 آبان 1387 ، 12:34

بانکی: بانك رفاه تا پايان نيمه اول اسفندماه سال جارى ، يكصد هزار فقره تسهيلات قرض الحسنه ضرورى از محل منابع خود را به مستمرى و مقررى بگيران سازمان تأمين اجتماعى پرداخت مى كند.
به گزارش روابط عمومى بانك رفاه، اين تسهيلات به صورت قرض الحسنه ويژه و به منظور رفع احتياجات ضرورى تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ 5ريال با نرخ كارمزد ۳ درصد و با بازپرداخت ۲۴ ماه به مستمرى بگيران و مقررى بگيران سازمان تأمين اجتماعى كه داراى حساب فعال نزد شعبه مى باشند ، در شعب پرداخت كننده حقوق آنان در بانك رفاه اعطاء مى شود. گفتنى است حائزين شرايط ، جهت دريافت تسهيلات مذكور نياز به ضامن و يا ارائه سفته نداشته و پرداخت اين تسهيلات به راحتى از طريق قرارداد لازم الاجرا صورت خواهد گرفت.اسامى افراد حائز شرايط دريافت اين تسهيلات بر اساس حروف الفبا و از تاريخ ۵ تا ۲۵ هرماه به صورت روزانه در شعبه اى كه مستمرى و يا مقررى بگير حقوق خود را از آن دريافت مى كند، اعلام مى شود و اين اشخاص در هر ماه تا روز دوم ماه بعد فرصت تكميل پرونده و استفاده از تسهيلات فوق الذكر را دارند و در صورت عدم مراجعه ايشان در مدت تعيين شده به منزله انصراف از تسهيلات تلقى مى شود. شعب پرداخت كننده پس از دريافت درخواست كتبى، اصل و تصوير كارت ملى و آخرين فيش حقوقى شخص متقاضى حائز شرايط نسبت به بررسى مدارك و متعاقبا پرداخت تسهيلات در اسرع زمان اقدام مى كنند.

منبع: روزنامه ابتکار

► تجهيز شعب منتخب بانك اقتصاد نوين به دستگاه سايبراسكرين
طرح تحول اقتصادى فقط با نفت ۱۰۰ دلارى اجرايى مى شود ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر