بنر

بانک ها برای هرقبض مخابراتی600 تومان می گیرند

يكشنبه ، 12 آبان 1387 ، 10:42

بانکی: روابط عمومي شرکت مخابرات ايران اعلام کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزي،بانکها در قبال پذيرش هر نوع قبض تلفن هاي ثابت و همراه و به طور کلي هر نوع قبض آبونمان مخابراتي ، 600 تومان (200 تومان از مشتري و 400 تومان از مخابرات )به عنوان کارمزد دريافت مي کنند.
برخي از مشترکين مخابراتي به اشتباه تصور کرده اند که 200 تومان دريافتي بانک به حساب شرکت مخابرات ايران واريز مي شود و به همين لحاظ ، طي روزهاي اخير از طريق تماسهاي پي در پي تلفني با دفتر روابط عمومي و حتي ديگر بخشهاي شرکت مخابرات ايران به اين موضوع اعتراض مي کنند.
به گزارش واحد مركزي خبر اين روابط عمومي در اطلاعيه خود ضمن روشن کردن اين نکته که مبلغ 200 تومان نه تنها به حساب شرکت مخابرات ايران واريز نمي شود بلکه علاوه بر اين مبلغ 400 تومان به عنوان بخشي از کارمزد بانکها از اين شرکت نيز دريافت مي شود، به نقل از غفاريان رئيس هيئت مديره شرکت مخابرات ايران آورده است: به منظور رفاه حال مشترکين مخابراتي سه راه حل پيشنهاد مي شود، يکي اينکه مشترکين مخابراتي به جاي مراجعه به بانکها و صرف وقت ، مبلغ هزينه هاي خود را به صورت الکترونيکي پرداخت کنند.
در اين زمينه هم اکنون علاوه بر پرداخت از طريق شبکه اينترنتي و خودپرداز بانک ها ، براي تلفن ثابت از طريق تلفن 1818 و تلفن همراه با شماره 2784 -021نيز ممکن شده است.
غفاريان در خصوص برنامه آينده شرکت مخابرات ايران براي پرداخت قبوض مشترکين افزوده است: سياست کلي ما در آينده حذف قبض و توسعه بانکداري الکترونيک است ، اما تا آن زمان ، ابتدا دفاتر خدمات ارتباطي را در اين زمينه فعال مي کنيم به نحوي که مشترکان تلفن همراه و ثابت با مراجعه به اين دفاتر ، بدون پرداخت کارمزد ، هزينه هاي خود را پرداخت کنند و در مرحله دوم با توجه به فضاي رقابتي حاکم بر بانکها ، با بانکهاي مختلف مذاکره و از ميان آنها بانکي که کارمزد کمتري دريافت کند به مردم معرفي مي کنيم.

منبع: سایت بازتاب

► نام بدهكاران شبكه بانكى را نمى توان فاش كرد
5وظيفه دولت براي ورود بانك تجارت به بورس ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر