بنر

بهره برداری اتاق پاياپاى الكترونيك و امضاى ديجيتالى تا پايان سال

دوشنبه ، 13 آبان 1387 ، 03:30

:: همه خودپردازها از گمرك وارد مى شود

بانکی: بعداز راه اندازى طرح ساتنا در سيستم بانكى، اتاق پاياپاى الكترونيك وامضاى الكترونيك نيز به خدمات سيستم بانكى افزوده مى شود.

مهران شريفى، مديراداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در اين خصوص به خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى گفت: فاز جديد بانكدارى الكترونيك در قالب راه اندازى اتاق پاياپاى الكترونيك و امضاى الكترونيك تا پايان سال جارى راه اندازى خواهد شد. وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا موانع راه اندازى و بهره بردارى از امضاى الكترونيك بر طرف شده يا خير تصريح كرد: موانع درحال حاضر برطرف شده و اين سيستم تا پايان سال به بهره بردارى خواهد رسيد. وى بهره گيرى از خدمات الكترونيك را نيازمند فراهم آورى زيرساخت ها دانست و افزود: درسيستم فعلى شناسايى مشترى با مراجعه به شعبه راحتر است كه اين مسأله در مورد بانكدارى الكترونيك امكان پذير نيست.شريفى آمار خودپردازهاى سيستم بانكى را ۱۱ هزار دستگاه عنوان كرد و در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزى دستورالعملى براى خريد اين دستگاهها از شركت هاى ايرانى دارد يا خير گفت: بانك مركزى الزام و دستورالعملى در اين خصوص ندارد. گفتنى است براساس توافق نامه سال ۸۵ وزارت اقتصاد و وزارت صنايع و معادن سال گذشته ۵۰ درصد دستگاههاى خودپرداز و امسال ۱۰۰ درصد خودپردازهاى سيستم بانكى مقرر بود كه از شركت هاى داخلى خريدارى شود. وى با اظهار بى اطلاعى نسبت به آمار گمرك اذغان داشت كه دستگاههاى خودپرداز از طريق گمرك و مجارى رسمى وارد مى شود.

منبع: روزنامه ابرار اقتصادی

► کمک بانک توسعه آسیا برای رهایی از بحران مالی
هم مالي و اعتباري هستيم؛ هم قرض‌الحسنه ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر