پرداخت وام ازدواج۴ ميليونى از هفته آينده

پنجشنبه ، 16 آبان 1387 ، 03:30

:: مشكل تأمين منابع براى اعطاىوام ۴ ميليون تومانى زوج ها برطرف شده و اعطاى وام از اواسط هفته آينده آغاز خواهد شد
::  وام به صورت نقدى پرداخت مى شود و دريافت آن منعى براى استفاده از ديگر تسهيلات، ايجاد نخواهد كرد

بانکی: معاون اموربانك، بيمه وشركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى از ابلاغ دستور العمل پرداخت اعطاى وام ۴۰ ميليون ريالى ازدواج در هفته آينده به بانك هاى عامل خبرداد.
سيد حميد پورمحمدى در گفت و گو با ايرنا، افزود: مشكل تأمين منابع براى اعطاى وام ۴۰ ميليون ريالى براى مزدوجين برطرف شده و با ابلاغ دستور العمل آن به بانك هاى دولتى اعطاى اين وام از اواسط هفته آينده، شروع خواهد شد.
وى با بيان اينكه اين مبلغ به صورت نقدى در اختيار زو ج هاى جوان قرار مى گيرد،تصريح كرد: دريافت اين وام ، منعى براى استفاده جوانان از ديگر تسهيلات مانند اعتبارات صندوق مهر رضا (ع) ايجاد نخواهد كرد.
پورمحمدى سپس با بيان اينكه مبلغ اقساط ماهانه پرداختى اين تسهيلات به مدت بازپرداخت آنها بستگى دارد، اظهار داشت: نوع ضامن، وثيقه يا سفته به نوع تعامل مشترى با بانك عامل بستگى خواهد داشت.
وى تأكيد كرد: زوج هاى جوانى كه تاريخ عقدنامه آنها از تاريخ عيد فطر سال جارى به بعد باشد، مى توانند به آسانى و سرعت از مزاياى تسهيلات وام قرض الحسنه ۴۰ ميليون ريالى ازدواج استفاده كنند.

منبع: روزنامه ایران

► مظاهری تکذیب کرد
استقرار خود پردازهاى سيار بانك اقتصاد نوين در مراكز پر تردد شهر ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر