بنر

ساتنا در۵روز ۱۰۷۰ تراكنش داشت

شنبه ، 18 آبان 1387 ، 03:30

بانکی: گزارش هفته گذشته سيستم ساتنا منتشر شد.

به گزارش سايت بانك مركزى، وجوه حواله شده ساتنا حداكثر تا پايان وقت ادارى درخواست حواله به حساب مقصد واريز مى شود و لذا استفاده از ساتنا جايگزينى مناسبى براى انواع چك هاى رمز دار بين بانكى و اسكناس و چك هاى مسافرتى محسوب مى شود. بانك مركزى به منظور تشويق بانك ها براى استفاده بيشتر از اين سيستم جدول هفتگى عملكرد آنها را منتشر مى كند كه گزارش هفته گذشته بانك ها به شرح زير است: در ۱۱ آبان ماه امسال تعداد كل تراكنش هاى بانك ها جمعا ۸۹۲ تراكنش بود. در تاريخ ۱۲ آبان تعداد كل تراكنش هاى بانك ها ۱۰۹۹ تراكنش بود. در تاريخ ۱۳ آبان تعداد كل تراكنش بانك ها يك هزارو ۱۳۳ تراكنش بود. در تاريخ ۱۴ آبان تعداد كل تراكنش هاى همه بانك ها يك هزارو ۱۹۸ تراكنش بود. در تاريخ ۱۵ آبان تعداد كل تراكنش هاى همه  بانك ها يك هزارو ۲۱۵ تراكنش بود و در تاريخ ۱۶ آبان تعداد كل تراكنش هاى همه بانك ها ۸۸۰ تراكنش بوده است.

منبع: روزنامه ابرار اقتصادی

► بی بی سی خبرداد: افزایش تحریم های آمریکا علیه نظام بانکی ایران
پايان ماه عسل بانك‌هاي خصوصي ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر