بنر

هزینه سفرهای خارجی ایرانی ها

دوشنبه ، 21 مرداد 1392 ، 13:17

برای رفتن به سفرهای خارج از کشور به طور معمول برخی از هزینه‌ها از جمله هزینه ویزا و عوارض خروج از کشور، تور و گشت، اقامت، خوراکی ، خرید سوغاتی و سایر هزینه های سفر بین اغلب مسافران مشترک است که بنا بر آخرین آمارگیری مرکز آمار ایران از گردشگری ملی نزدیک به 483 هزار و 248 سفر خارجی با بیش از 601 میلیارد تومان در تابستان گذشته انجام شده است.

بر اساس این آمار خانوارهای ایرانی در تابستان 91 در مجموع نزدیک به 13 میلیارد و 436 میلیون تومان برای ویزا و عوارض خروج از کشور پرداخته اند.

اما هزینه پرداختی برای تور و گشت سفرهای انجام شده بیشترین هزینه را برای مسافران بدنبال داشته است به طوری که هزینه این بخش 260 میلیارد و 620 میلیون و 800هزار تومان برآورد شده است.

حمل و نقل در سفرهای خارجی نیز از دیگر هزینه‌های قابل توجه برای این مسافرت هاست به گونه ای که نزدیک به 111 میلیارد و 149 میلیون و 500 هزار تومان از در آمد خانوارهای ایرانی در فصل مورد بررسی به این بخش اختصاص داشته است.

همچنین هزینه اقامت بیش از 480 هزار سفر به خارج از کشور 42 میلیارد و 372 میلیون تومان تعیین شده است.

هموطنان ما در سفرهای خارجی خود حدود 27 میلیارد و 766 میلیون و 400 هزار تومان را صرف هزینه خوراکی و دخانیات همچنین 22 میلیارد و 175 میلیون و 900 هزار تومان را برای هزینه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی مصرف می کنند.

اما درمان، کمترین هزینه را در اقلام اصلی هزینه‌ها برای مسافران در سفرهای خارجی به همراه داشته و به حدود سه میلیارد و 19 میلیون تومان می رسد.

از آنجایی که ایرانی ها اهل خرید سوغاتی هستند در مجموع سفرهای خود در تابستان 91 نزدیک به 96 میلیارد و 269 میلیون و 500 هزار تومان را به خرید برای اقوام اختصاص داده‌ند.

در عین حال 18 میلیارد و 688 میلیون و 300 هزار تومان نیز برای خرید کالا و لوازم در کشور های خارجی صرف شده است.

بخشی دیگر از هزینه ها نیز تحت عنوان سایر هزینه‌های سفر به پنج میلیارد و 673 میلیون و 200 هزار تومان می‌رسد.

بنابراین گزارش می توان گفت که از مجموع هزینه 601 میلیارد و 170 میلیون و 500 هزار تومان هزینه صرف شده در مجموع 483 هزار و 248 سفر هزینه هر سفر خارجی در تابستان 91 یعنی قبل از افزایش یکباره قیمت دلار حدود یک میلیون و 244 هزار و 21 تومان بوده است.

ایسنا

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

► پرچم کشورمان چطور طراحی شد؟
نگاه دولت روحانی به نرخ سود بانکی ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر