بنر

توزیع اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی

چهارشنبه ، 22 آبان 1387 ، 16:14

بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اوراق مشارکت توزیع می کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند در مواقع لزوم از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه بند ح ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردند.
بر این اساس به منظور اجرای سیاست های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.
این لایحه با 133 رای نمایندگان به تصویب نهایی رسید.

منبع: خبرگزاری مهر 

► نرخ تورم به 24.3 درصد رسيد
مفاد اساسنامه بانک توسعه تعاون اعلام شد ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر