مزاحم شبانه 280 بار با اورژانس دزفول تماس گرفت!

دوشنبه ، 25 شهریور 1392 ، 09:33
يك مزاحم تلفني در مدت زمان سه ساعت متوالي بيش از ۲۸۰ بار تلفن ۱۱۵ اورژانس دزفول را به صدا درآورد.

به گزارش مهر، اين مزاحم با استفاده از تلفن همراه هر شب از ساعت ۲۴ تا سه بامداد تلفن ۱۱۵ را مشغول مي كرد.

اشغال بي مورد تلفن ۱۱۵ اورژانس دزفول توسط اين مزاحم تلفني موجب اختلال در خدمات رساني به بيماران نيازمند خدمات اورژانس در ساعات مذكور شد.

بنا به اين گزارش با پيگيري اورژانس ۱۱۵ دزفول شماره تلفن همراه مذكور تاكنون دو بار از سوي شركت مخابرات براي مدت محدود قطع شد اما تماسهاي بي مورد اين مزاحم تلفني پس از مدتي مجددا از سر گرفته شد.

دانشگاه علوم پزشكي دزفول به منظور احقاق حقوق شهروندان و قطع مزاحمت براي اورژانس ۱۱۵از مالك شماره تلفن همراه مذكور به دستگاه قضايي شكايت كرد.

به گزارش روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي دزفول روزانه بيش از يكصد مزاحمت تلفني به مركز اورژانس ۱۱۵ انجام مي شود.

اخبارمنتخب بانکی دات آی آر:

=================

► دردسر اسم و فامیل طولانی برای خانم آمریکایی
ممنوعیت داشتن بیش از یک حساب جاری در یک بانک ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر