بنر

فرمول "پاسخ" برای مدیران موفق

شنبه ، 3 اسفند 1392 ، 15:03

بسیار پیش آمده که یک مدیر، در لحظه تصمیمی گرفته و در لحظه نیز اعلام یا امضا کرده و بعدها مجبور شده تا مدت مدیدی تاوان بپردازد. در حالی که اگر همان لحظه اعلام نمی کرد،ای بسا می توانست با اندک تغییری در آن، موضع بهتری داشته باشد.
شما به عنوان یک مدیر ، همواره در معرض تصمیم گیری و "پاسخ دادن" هستید:

- پاسخ به تقاضای یک کارمند
- پاسخ به یک پیشنهاد کاری
- پاسخ در یک جلسه مبنی بر این که تصمیم تان چیست؟
- پاسخ به یک نامه و ایمیل
- و ... .

بسیاری از مدیران مرتکب یک اشتباه جدی می شوند: پاسخ فوری!

این که شما به عنوان یک مدیر، توانمندی تصمیم سریع و صحیح را داشته باشید خیلی خوب است اما به جز در مواردی که واقعاً باید در لحظه تصمیم گرفت ، نیازی به سرعت در پاسخ دادن ندارید.
حتی اگر در همان لحظه تصمیم تان را گرفته اید، اعلام نکنید (مگر این که نیاز اضطراری وجود داشته باشد).

توصیه جدی این است که حرف ها را گوش کنید، نامه ها را بخوانید و پاسخ را به بعد از بررسی های بیشتر موکول کنید.

بسیار پیش آمده که یک مدیر، در لحظه تصمیمی گرفته و در لحظه نیز اعلام یا امضا کرده و بعدها مجبور شده تا مدت مدیدی تاوان بپردازد. در حالی که اگر همان لحظه تصمیمش را اعلام نمی کرد، ای بسا می توانست با اندک اصلاح و تغییری در آن، موضع بهتری داشته باشد و منافع مجموعه تحت مدیریتش را بهتر تأمین کند.

این اتفاق به طور مشخص در جلسات رخ می دهد. بکوشید تا حد امکان در جلسه ، نتیجه را نگویید و چیزی را امضا نکنید بلکه پایان جلسات کاری این باشد: "بسیار عالی! پس ما و شما آنچه در این جلسه گذشت را تا تاریخ ... بررسی می کنیم و نتیجه را به هم خبر می دهیم."

فرمول ساده ای دارد: بین دریافت و پاسخ ، "زمان" بیندازید و این زمان را با فکر و مشورت غنی سازی کنید. حتماً نتایج بهتری خواهید گرفت.

پول نیوز

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

 


► نرخ ارز،طلا وسکه پایان وقت اداری 3 اسفند 92
چگونه از شکست پیروزی بسازیم؟ ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر