شرايط عمومي و مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب

دوشنبه ، 25 آذر 1387 ، 10:18

 

اگر در پی افتتاح حساب در یکی از بانک های دولتی ویا خصوصی هستید  یا چنانچه دارای حساب در یکی از بانک های یاد شده هستیدباید به قوانین این کار آشنا با شید پاره ای از  این قوانین بدین شرح است:...

1- افتتاح حساب قرض الحسنه توسط مادر صغير امكان پذير بوده و حق برداشت از حساب تا رسيدن صغير به سن قانوني فقط با مادر است .

2- هرشخصي كه به سن 18 سال تمام رسيده و يا حكم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود و يا كساني كه تحت ولايت و قيوميت او باشند در بانك انواع حساب پس انداز و سپرده را افتتاح نمايد . ضمنا“‌ افرادي كه 12 سال تمام داشته باشند شخصا“ مي توانند نسبت به افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه اقدام نمايند .

3- گشايش انواع حسابهاي پس انداز و سپرده مستلزم قبول شرايط و امضاء كليه اوراق مربوط و به كارت افتتاح حساب توسط افتتاح كننده حساب ميباشد .

4- افراد مي توانند به وكالت از طرف ساير اشخاص (اعم از حقيقي وحقوقي ) با قبول شرايط عمومي وارائه وكالت نامه رسمي كه در آن گشايش حساب موردنظر ذكرشده باشد نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايند .

5- افتتاح حساب براي اطفال صغير بوسيله ولي وقيم و براي محجور وغايب و مفقودالاثر توسط امين منصوب از طرف دادگاه امكانپذير است .

6- درمورد اشخاص بيسواد الصاق عكس به كارت نمونه امضاء و دفترچه حساب الزامي است در مورد اين اشخاص مهرآنان جايگزين نمونه امضاء خواهد بود.

7- دو يا چند نفر بطور مشترك مي توانند نزد بانك نسبت به افتتاح انواع حسابهاي پس انداز و سپرده اقدام نمايند در اينگونه حسابها بايستي سهم هريك از دارندگان حساب و همچنين نحوه برداشت از حساب (با امضاء چه كساني برداشت انجام شود) مشخص باشد . درصورتي كه سهم هريك از دارندگان حساب يا نحوه برداشت معين نباشد در اينصورت سپرده بالسويه متعلق به دارندگان حساب ميباشد و برداشت از آن فقط با امضاء كليه دارندگان امكانپذير است .

8- اشخاص حقوقي نيز مي توانند  نسبت به افتتاح انواع حسابهاي پس انداز و سپرده اقدام نمايند . افتتاح حساب بوسيله امضاء مجاز و ارائه مدارك ذيربط صورت ميگيرد .

ب- مدارك موردنياز افتتاح انواع حسابهاي پس انداز و سپرده براي اشخاص حقيقي

1- شناسنامه صاحب حساب يا كارت شناسايي معتبر مورد قبول بانك (اصل گواهينامه رانندگي  يا اصل پاسپورت )ویا کارت ملی

2- درهنگام افتتاح حساب براي محجورين ، غايبين و مفقودالاثر و صغار ارائه اصل شناسنامه امين ،‌قيم و يا ولي نيز الزامي ميباشد .

3- در افتتاح حساب بوسيله وكيل ارائه اصل شناسنامه وكيل وهمچنين اصل وكالتنامه ضروري ميباشد. فتوكپي شناسنامه وكيل وهمچنين فتوكپي وكالتنامه نيز اخذ و ضميمه كارت نمونه امضاء ميگردد.

4- تسليم فتوكپي شناسنامه ولي و برگ تائيد سمت قيم و امين كه به وكالت ،افتتاح حساب نموده اند و الصاق آن به كارت نمونه امضاء حساب الزامي ميباشد .

5- دو قطعه عكس در موارديكه افتتاح كننده حساب فاقد سواد خواندن  و نوشتن باشد عكسهاي مزبور برروي دفترچه حساب و كارت عمليات الصاق ميشود .

ج- مدارك موردنياز جهت افتتاح انواع حسابهاي پس انداز و سپرده براي اشخاص حقوقي


1- يك نسخه از اساسنامه شخص حقوقي و روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران كه در آن آگهي آخرين تغييرات واسامي صاحبان امضاي مجاز چاپ شده است .

2- تاييديه وزارت كار و امور اجتماعي يا سازمان مركزي تعاون كشور برحسب مورد درخصوص شركتهاي تعاوني مسكن ( كارگري و غير كارگري )

3- ارائه اصل شناسنامه صاحبان امضاء و ارائه مهر اشخاص حقوقي جهت ممهور نمودن مدارك افتتاح حساب .

منبع: سایت شعب بانک مسکن

► بازار سلف ارز به زودي تشکيل مي‌‏شود
جوايز برندگان ممتاز سي‌امين مرحله قرعه‌كشي قرض‌الحسنه بانك سپه اهدا شد ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر