بنر

اتفاقات پس از حضور بانك ملت در بورس

سه شنبه ، 29 بهمن 1387 ، 16:06

 

بانك ملت در حالي فردا به عنوان اولين بانك دولتي قدم به تالار شيشه‌اي بورس مي‌گذارد كه با اين ورود چند اتفاق رخ خواهد داد و از طرف ديگر 4 بانك حاضر در بورس داراي مختصاتي هستند كه بررسي وضعيت اين بانك ها مي‌تواند مدنظر سرمايه‌گذاران قرار گيرد.

فردا در حالي 5 درصد معادل 655 ميليون بانك ملت با سرمايه هزار و 310 ميليارد توماني در تابلوي اصلي بازار اول بورس و با نماد معاملاتي «وبلمت» عرضه خواهد شد كه با ورود اين بانك به تالار شيشه‌اي چند اتفاق در معاملات بورس خواهد افتاد.

 حضور بانك ملت در بورس و چند رخداد

اولين رخداد اين است كه اين بانك دولتي بعد از سپري شدن 2.5 سال از اجراي اصل 44 قدم به ويترين اقتصاد كشور خواهد گذاشت تا از اين پس بانك ملت سردمدار بانك‌هاي دولتي باشد كه همواره زير ذره‌بين سرمايه‌گذاران قرار گرفته و برخلاف روال گذشته شفاف باشد.

دومين رويداد افزايش ارزش روز بازار و در صورت رشد قيمت سهام بانك ملت، سير صعودي شاخص بازار سهام خواهد بود . چرا كه با توجه به برخورداري از 10 ميليارد و 310 ميليون سهم عادي 100 توماني ، هر يك تومان رشد يا كاهش نرخ سهام بانك ملت باعث ايجاد نوسان دماسنج بورس خواهد شد.

روشن شدن موتور خصوصي سازي و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي آن هم بعد از گذشت 6ماه از واگذاري سهام مخابرات ( در 19 مرداد سال جاري) ديگر اتفاق قابل ملاحظه‌ايي است كه با ورود بانك ملت به بورس ثبت خواهد شد.


از سوي ديگر اين عرضه سومين عرضه سهام شركت‌هاي مشمول اصل 44 در سال جاري (بعد از عرضه پالايش نفت اصفهان و مخابرات) و هشتمين عرضه از زمان اجراي اصل 44 در خرداد 85 به شمار مي‌رود.


از جانب ديگر بايد به اولين تجربه هيئت مديره و مدير عامل شركت بورس در عرضه سهام شركت هاي جديد اشاره كرد كه از آبان ماه به اين سو مديريت بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه‌ را به عهده گرفته است.


افزايش تنوع سهام واگذار شده شركت‌هاي دولتي در بورس ، حركت اول و اصلي وزارت اقتصاد در واگذاري‌ها، حساسيت‌ بالاي عرضه اولين بانك دولتي ، برخورداري از شفافيت مناسب و ... از ديگر رويدادهايي است كه با حضور بانك ملت در بورس قابل مشاهده است.

تولد بانك ملت و وضعيت 4 بانك حاضر در بورس

اين در حالي است كه از جنبه ديگر مي‌توان همزمان با تولد بانك ملت در بورس، وضعيت 4 بانك و موسسه حاضر را در بورس از چند بعد مدنظر و بررسي قرار گيرد .

ميانگين E/Pبانك هاي بورسي

بر اساس اين گزارش ، در حالي ميانگين نسبت به قيمت درآمد (  E/P) بازار سهام حدود 4.5 مرتبه است كه اين نسبت يكي از متغيرهاي بررسي‌هاي سرمايه‌گذاران در تجزيه و تحليل شركت‌هاي يك صنعت به شمار مي‌رود.

تابلوهاي بورس در حال حاضر ميزبان سهام سهام بانك‌هاي خصوصي پارسيان، اقتصاد نوين، كارآفرين و موسسه مالي و اعتباري سينا است كه با ورود بانك ملت به بورس كمربند صنعت بانكداري بورس محكمتر شده و تعداد شركت‌هاي اين صنعت به 5 شركت خواهد رسيد.

اين در حالي است كه ميانگين E/Pچهار بانك حاضر در بورس 4.3 مرتبه است.
بالاترين اين نسبت مربوط به بانك اقتصاد نوين با4.6 مرتبه و پايين‌ترين آن به بانك پارسيان با E/Pحدود3.9 مرتبه‌ايي اختصاص دارد.اين نسبت در بانك كارآفرين و سينا 4.5 و 4.2 مرتبه است.

با اين شرايط بايد ديد با توجه به پيش بيني سود 185 ريالي هر سهم بانك ملت، نسبت E/P‌ اولين بانك دولتي چه مرتبه‌اي را خواهد ديد. برخي از كارشناسان اعتقاد دارند نسبت E/Pسهام بانك ملت حدود 4 مرتبه مناسب بوده كه در اين صورت قيمت هر سهم بانك ملت حدود 74 تومان برآورد خواهد شد اما در صورت لحاظ كردن نسبت E/Pبيش 5 مرتبه براي سهام بانك ملت حداكثر قيمت عرضه اوليه سهام اين بانك 100 تومان خواهد بود.

با اين همه بايد ديد فردا مكانيزم پيچيده و در عين حال قدرتمند عرضه و تقاضا سهام در بورس چه حرف آخري را در اين راباره خواهد زد.

بازدهي 7 تا 36 درصدي سهام بانكي‌ها در بورس

اين در حالي است كه بازدهي سهام 11 ماه اخير 4 بانك حاضر در بورس نشان مي‌دهد ميانگين بازدهي سهام بانك‌هاي پارسيان، كارآفرين ، اقتصادنوين و سينا بيش از 18 درصد برآورد شده است.

بالاترين بازدهي سهام مربوط به بانك پارسيان با36.4 درصد و پائين‌ترين آن مربوط به بانك اقتصاد نوين با حدود 7.5 درصد است. سهام بانك كارآفرين و سينا نيز 15 و 14درصد بازدهي براي سهامداران خود در سال جاري به ارمغان آورده‌اند.

اين در حالي است كه رقم توزيع سود ساليانه اين چهار بانك حاكي از آن است كه بانك پارسيان 333 ريال،‌ كارآفرين 571 ريال، اقتصاد نوين 320ريال و سينا 165 ريال سود را براي هر سهم مصوب و توزيع كرده يا خواهند كرد كه بايد ديد بانك ملت اولا " چند درصد بازدهي را مي تواند محقق كند و دوما " با توجه به پيش بيني سود 185 ريالي چه مبلغ سودي را در مجمع توزيع خواهد كرد.

بررسي‌هاي تكميلي  از وضعيت سهام بانك‌هاي حاضر در بورس نشان مي‌دهد رتبه نقدشوندگي اين بانك‌ها از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده به طوري طي سه ماه اخير رتبه نقدشوندگي سهام بانك پارسيان 3،‌ اقتصاد نوين 18،‌كارآفرين 19 و سينا 22 بوده كه گوياي روان بودن معاملات سهام اين بانك‌ها است.

ارزش روز 1.2 هزار ميليارد توماني سهام

ارزش روز سهام شركت‌هاي بورس در حالي از ضريب تعداد سهام و قيمت روز محاسبه مي‌شود كه بيشترين تعداد سهام مربوط به بانك پارسيان با7.5 ميليارد سهم (با سرمايه اسمي 750 ميليارد توماني) ‌و كمترين آن به سينا با 2 ميليارد سهم (با سرمايه اسمي 200 ميليارد تومان) است.
بانك‌هاي اقتصاد نوين و كارآفرين نيز 2.5 و 2 ميليارد سهم دارند.

بانك پارسيان با ارزش روز 1.2 هزار ميليارد توماني در حالي رتبه هشتم بزرگترين شركت‌هاي بورس را به خود اختصاص داده كه بانك اقتصاد نوين با ارزش روز 697 ميليارد تومان در رده چهاردهم و بانك كارآفرين با ارزش روز 538 ميليارد توماني در رتبه نوزدهم و مالي و اعتباري سينا با ارزش روز بيش از 208 ميليارد توماني در پله چهلم قرار گرفته‌اند.

با اين اوصاف با قيمت‌گذاري مثلا " 100 توماني هر سهم بانك ملت، اولين بانك‌ دولتي حاضر در بورس مي‌تواند به عنوان اولين بانك بزرگ حاضر در بورس نيز تلقي شود چرا كه در صورت كشف قيمت 100 توماني هر سهم، ارزش روز بانك ملت بيش از 1.3 هزار ميليارد تومان برآورد خواهد شد و مي‌تواند در فهرست 10 شركت بزرگ قرار گيرد.
اين واقعيت ها و معادلات در حالي براي بانك‌هاي حاضر در بورسي قابل بيان بود كه با قيمت گذاري سهام بانك ملت مي‌توان شاهد تغيير و تحول و رخدادهايي در مبادلات بازار سرمايه كشور بود.

منبع: خبرگزاری فارس

► پشت پا زدن به يك هيجان
اوباما تصمیم گرفته تحریم‌های ایران را بردارد ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر