عرضه سهام بانك صادرات درهفته اول ارديبهشت

يكشنبه ، 16 فروردين 1388 ، 15:06

بعد از پذيرش اوليه بانك صادرات در بهمن 86 در هيات پذيرش بورس سرانجام اين بانك توانسته است شروط 18 گانه بورس را رعايت كرده و در انتظار تعيين زمان عرضه در سال جديد باشد.

غلامرضا خليل ارجمندي ـ مسوول خصوصي سازي بانك صادرات ـ  از واگذاري اين بانك در هفته اول ارديبهشت خبرداد و گفت: درسال گذشته تمامي موارد در خواست شركت بورس در اختيار اين شركت گذاشته شده است و شروط 18 گانه بورس در مورد بانك صادرات رعايت شده است.

وي با تاكيد بر اينكه كليه اقدامات بانك صادرات براي واگذاري انجام شده و اين بانك آماده واگذاري است عنوان كرد: اساسنامه بانك صادرات اصلاح و اين بانك به شركت‌ سهامي عام تبديل شده است. همچنين اميدنامه آن به شركت بورس ارايه شده و تعهدنامه آن نيز در اختيار سازمان بورس است.

ارجمندي عنوان كرد: براي واگذاري بانك صادرات در انتظار برگزاري جلسه پذيرش و تعيين زمان عرضه پنج درصد از سهام اين شركت در بورس هستيم تا اين كميته تاريخ عرضه را مشخص كند.

مسئول خصوصي سازي بانك صادرات در ادامه اعلام كرد: در حال حاضر مشكلي در خصوص واگذاري بانك صادرات وجود نداشته و با برگزاري جلسه پذيرش شركت بورس، اين بانك‌ در پايان فروردين و يا هفته اول ارديبهشت وارد بورس مي‌شود.

مدير امور مالي بانك صادرات يادآور شد: نحوه قيمت گذاري سهام بانك صادرات در اختيار سازمان خصوصي سازي بوده و در روز اول پنج درصد از سهام اين بانك در بورس عرضه شده و پنج درصد به عنوان سهام ترجيحي كاركنان شركت واگذار مي‌شود.

وي تصريح كرد: خصوصي سازي بانك‌ها فرآيند پيچيده‌اي است زيرا شفاف سازي اطلاعات و مطالبات آنها زمان بر بوده و اين امر طبيعي است ولي با تاخيرات به وجود آمده عرضه بانك صادرات در اوايل سال 88 قطعي است.

 بانك صادرات در 9 بهمن 86 با 18 شرط مورد پذيرش هيات پذيرش قرار گرفت و مقرر شد كه پس از رعايت اين شروط وارد بورس شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

► گزارش فارس از فرايند تعيين نرخ سود بانكي
اقتصاد ایران در سال 1388 ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر