بنر

150ميليون سهم ديگر از بانك صادرات عرضه شد

يكشنبه ، 24 خرداد 1388 ، 12:46

معاون سازمان خصوصي سازي گفت: به جز عرضه بلوك 6 درصدي سهام بانك صادرات، 150 ميليون سهم ديگر در روز هاي گذشته عرضه و به فروش رسيد.

مهدي عقدايي، اظهار داشت: بعد از عرضه و فروش يك ميليارد و 8 ميليون و 180 هزار سهم بانك صادرات در روز سه شنبه هفته گذشته (معادل 6 درصد) ، سازمان خصوصي سازي150 ميليون سهم ديگر از اين بانك را طي روز هاي گذشته در بورس به فروش رساند.


به گفته عقدايي در صورت كشش بازار سهام ، طي روز هاي آينده امكان عرضه سهام بانك صادرات وجود دارد.


معاون سازمان خصوصي سازي درباره واگذاري 5 درصد از سهام ترجيحي به كاركنان بانك صادرات گفت: مراحل واگذاري سهام بانك صادرات به كاركنان در حال انجام است و بعد از دريافت اسامي نسبت به انتقال سهام به كاركنان اقدام مي شود.


عقدايي در برابر اين سئوال كه تكليف واگذاري بلوك ها 5 درصدي دو بانك تجارت و صادرات به مديران به كجا انجاميد، پاسخ داد: هئيت واگذاري فعلا " مصوبه ايي در اين رابطه نداشته است و فقط موضوع واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان مطرح است.


وي درباره عرضه بلوكي سهام بانك ملت گفت: طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه جاري دو بلوك 5 درصدي (هر بلوك بيش از 340 ميليون سهم) اين بانك هزار و 341 ميليارد توماني در بورس عرضه خواهد شد كه قيمت هر سهم بانك ملت معادل قيمت بسته شدن قبل از عرضه است به شرط آنكه از 130 تومان كمتر نباشد.


به گفته عقدايي شرايط عرضه اين دو بلوك 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 4 سال تعيين شده است.


معاون سازمان خصوصي سازي به عرضه بلوكي سهام پتروشيمي شيراز اشاره كرد و گفت: بلوك 20 و 18.6 درصدي اين شركت بورس نيز به صورت 20 درصد نقد 80 درصد اقساط 5 ساله در 30 و 31 خردادماه روي ميز فروش گذاشته مي شود. قيمت هر سهم اين دو بلوك را به شرط آنكه روز قبل از عرضه كمتر نباشد 714 ريال اعلام كرد.


عقدايي ادامه داد : بلوك 9.5 درصدي پالايش نفت اصفهان در اول تيرماه به قيمت هر سهم 7 هزار و 15 ريال به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 5 ساله عرضه مي شود .


وي در خاتمه دليل به تعويق افتادن عرضه بلوكي سهام دو شركت گل و گهر را برگزاري مجمع ساليانه اين دو شركت اعلام كرد.

منبع: خبرگزاری مهر

► تفحص از حساب ذخيره ارزی تصويب نشد
رونمايي از قانون جديد بانكي ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر