بزرگترین معامله سال بورس انجام شد

پنجشنبه ، 4 تیر 1388 ، 15:02

یک میلیارد و 310 میلیون سهم بانک ملت  در قالب دو بلوک پنج درصدی خرید و فروش شد تا بزرگترین معامله سال 88 بورس انجام شود.

 ارزش سهام جابه‌جا شده در این روز به 175 میلیارد تومان رسید. جابه‌جایی این سهام توسط دو شرکت کارگزاری مفید و حافظ انجام شده است.


 این معامله در حالی انجام شد که بانک ملت 30 بهمن سال گذشته با عرضه پنج درصد سهام و کشف قیمت 105 تومانی هر سهم به عنوان نخستین بانک دولتی وارد بورس شده بود و اکنون دو بلوک پنج درصدی این بانک مشمول اصل 44 معامله شد.

پیشتر بلوک اول و 655 میلیون سهمی بانک ملت به قیمت پایه هر سهم 1300 ریال از طرف سازمان خصوصی‌سازی عرضه شد. با عرضه این بلوک، رقابت سه گروه از خریداران شامل مجموعه تامین اجتماعی به وسیله کارگزاری صبا تامین، صندوق کارکنان بانک ملت و یک بخش خصوصی داخلی به وسیله کارگزاری حافظ و گروه سایپا از طریق کارگزاری مفید با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نتیجه قیمت هر سهم بانک ملت به قیمت هر سهم یک‌هزار و 327 ریال افزایش یافت و ادامه رقابت برای خرید این بلوک به امروز موکول شد.

در عین حال این بلوک امروز به قیمت هر سهم هزار و 329 ریال معامله شد و همزمان با آن بلوک دوم و 5 درصد بانک ملت که امروز عرضه شده بود نیز به قیمت هر سهم هزار و 338 ریال به فروش رسید.


براین اساس، طی دو روز اخیر یک میلیارد و 310 میلیون سهم بانک ملت به ارزش 175 میلیارد تومان (هر بلوک در حدود 87 میلیارد تومان) ‌جابجا شد تا بزرگترین معامله عمده سال 88 بورس رقم زده شود.

شرکت کارگزاری بانک ملت با عرضه این دو بلوک توانست توسط شرکت‌های کارگزاری مفید و حافظ، آنها را به مجموعه سایپا و صندوق کارکنان بانک ملت و یک بخش خصوصی بفروشد. با توجه به شرایط اعلامی این دو بلوک به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط عرضه شده بود.


خریداران این دو بلوک باید در مدت 20 روز کاری نسبت به پرداخت 20 درصد وجه نقد معامله به حساب سازمان خصوصی‌سازی اقدام کنند.

منبع: سایت شبکه ایران

► وزیر دولت دهم نخواهم بود
حبس تعزيري براي فعاليت هاي بانکي بدون اخذ مجوز ◄

مطالب مرتبط
بنر