خط اعتباري 3500 ميليارد توماني مسكن مهر

پنجشنبه ، 11 تیر 1388 ، 14:05

شوراي پول و اعتبار با هدف تسريع در ساخت واحدهاي مسکوني مسکن مهر، با اختصاص خط اعتباري حداقل 3500ميليارد توماني براي مسکن مهر در سال 1388 موافقت کرد.


به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، شوراي پول و اعتبار در تاريخ 9 خرداد 1388 با حضور اکثريت اعضا، تشکيل جلسه داد و به استناد قانون پولي و بانکي کشور، پيشنهاد بانک مرکزي براي نحوه تأمين اعتبار مسکن مهر را به تصويب رساند.


بر اساس اين مصوبه، با هدف تحقق اهداف دولت در ساخت انبوه مسکن در سال جاري، بانک مرکزي براي مسکن مهر خط اعتباري بالغ بر 3500ميليارد تومان براي سال 1388 به بانک مسکن اختصاص مي‌دهد. چنانچه کل اين مبلغ توسط بانک مسکن جذب و به متقاضيان مسکن مهر (جهت آماده‌سازي و ساخت زمين‌هاي اجاره 99ساله) تخصيص يابد، رقم فوق قابل افزايش خواهد بود.


همچنين مبلغ 800ميليارد تومان علاوه بر 200ميليارد تومان اعطايي بانک مرکزي موجود نزد بانک مسکن نيز به صورت خط اعتباري همواره در اختيار بانک مسکن قرار داده مي‌شود و هر چه اين مبلغ به متقاضيان مسکن مهر اختصاص يابد، از محل خط اعتباري کلي سال 1388 (رقم 3500ميليارد تومان) جايگزين خواهد شد.


افزون بر اين، بانک مسکن موظف شد پس از 2 سال از تاريخ استفاده از خط اعتباري (استمهال) فوق، معادل 50 درصد از رشد 4 سپرده خود و رشد سپرده‌هاي صندوق مسکن به ميزان 30درصد را بابت بازپرداخت خط اعتباري تخصيص داده شده، به بانک مرکزي پرداخت كند.

ضمناً، در شرايط خاص و در صورت بروز مشکل در بازپرداخت، با تشخيص بانک مرکزي مساعدت لازم با بانک مسکن به عمل خواهد آمد. خط اعتباري مذکور با نرخ 9درصد از سوي بانک مرکزي، محاسبه و اعطا خواهد شد.


بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، 2 درصد از محل اعتبارات يارانه‌اي بخش مسکن به عنوان بيمه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطايي فوق در اختيار بانک مسکن قرار مي‌گيرد و بانک مسکن موظف به اجراي سازوکار تضمين و بيمه تسهيلات مسکن مهر است.
اين مصوبه دوم تيرماه 1388 ابلاغ شده است.

منبع: روزنامه ایران

 

► آغاز به کار صندوق قرض‌الحسنه ملی از 29 تیرماه
متن كامل لايحه بازنگري در قانون چك ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر