نرخ تورم خرداد ماه 22.5 درصد اعلام شد

دوشنبه ، 5 مرداد 1388 ، 11:33

 

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهى به خرداد را 22.5 درصد اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومى بانك مركزى ايران، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران بر اساس سال پايه ۱۰۰ = ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمات) در خرداد ماه ۱۳۸۸ به شرح ذيل اعلام شد: شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در خرداد ماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه قبل، 1.8 درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذكور در خرداد ماه به14.5 درصد رسيد كه نشان دهنده ادامه روند كاهشى است.

یادآور مى شود نرخ رشد شاخص مذكور در مهر ماه ۱۳۸۷ معادل29.5 درصد بود كه تا خرداد ماه ،۱۳۸۸ معادل0.15 واحد درصد از رشد شاخص قيمت كاسته شده است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهى به خرداد ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهى به خرداد ماه سال ۱۳۸۷ معادل 22.5 درصد است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهى به ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهى به ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ معادل 23.6 درصد بود كه نشان دهنده ادامه آهنگ كاهش رشد نرخ تورم در خرداد ماه است.

منبع: روزنامه ابرار اقتصادی

► يارانه نقدي به دو دهک پرداخت مي شود نه هفت دهک
زنگ خطر بیکاری و آمار متفاوت مسئولان ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر