بنر

پول هاي ايراني سودآور اما خطرناک

چهارشنبه ، 28 مرداد 1388 ، 15:02

 

مشارکت احتمالي «دويچه بانک» در بانک «اپنهايم» که شش ميليارد يورو سپرده هاي ايران را در اختيار دارد، به موضوع صفحات اقتصادي روزنامه هاي آلمان تبديل شده است. در حال حاضر بانک BHF که متعلق به بانک «زال اپنهايم» است حدود 6 ميليارد يورو سپرده ايراني دارد که اين موضوع مشارکت احتمالي دو بانک را تحت تاثير قرار داده است. «خبرگزاري دويچه وله» در گزارشي ضمن اشاره به مشارکت احتمالي «دويچه بانک» در بانک «اپنهايم» و موضوع سپرده هاي ايراني آورده است؛ هرچند بانک ها از معامله با ايران سود مي برند، اما نگران عواقب سياسي آن هستند.

به گزارش اين «خبرگزاري آلماني» موسسه مالي خصوصي «زالومون اپنهايم» شعبه آلماني يک بانک لوکزامبورگي به همين نام است. پيشتر مرکز کل اين بانک شهر کلن بود اما از سال گذشته فعاليت هاي بانک از لوکزامبورگ هدايت مي شود که قدمت آن به 220 سال مي رسد. بانک BHF نيز که مرکز آن در فرانکفورت قراردارد، متعلق به بانک «زال. اپنهايم» است. دويچه بانک بزرگ ترين بانک آلمان، بر آن است که با بانک «زال. اپنهايم» شريک شود که از اين طريق با بانک BHF هم شريک خواهد شد. اما معلوم شده است دولت ايران سپرده کلاني نزد BHF دارد که ممکن است اين موضوع مانع شراکت اين دو بانک بزرگ شود. محدوديت هاي سياسي عليه ايران و بحث هاي هسته يي از جمله دلايلي است که سودآوري سرمايه ايراني را براي آلماني ها خطرناک کرده است.

شش ميليارد يورو سپرده ايراني

پول هاي ايراني براي بانک هاي اروپايي هم سودآور است، هم خطرناک. به طور مثال بانک بريتانيايي «لويدز TSB» که به خاطر معاملاتش با ايران از طرف دستگاه قضايي امريکا محکوم به پرداخت 350 ميليون دلار جريمه شد، پيش روي همه است.


در حال حاضر ميزان پول ايران در خزانه BHF حدود شش ميليارد يورو تخمين زده مي شود. بخشي از سپرده ها به نام بانک مرکزي ايران است. دويچه بانک به خاطر وجود اين پول ها نزد BHF خود را نگران نشان نمي دهد. گمان بر اين است که اين بانک مبنا را بر اين گذشته که دولت آلمان فدرال از معاملات بانک BHF با ايران آگاهي دارد و اگر مساله يي وجود مي داشت، به موقع عکس العمل نشان داده بود.

منبع: سایت خبری عصرایران

► افزایش نرخ ارز، کمک به صادرات یا افزایش تورم
سود وام‌گیرندگان از جیب سپرده‌گذاران ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر