بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره افشای اطلاعات مالی

شنبه ، 31 مرداد 1388 ، 12:33

 

بانک مرکزی بخشنامه جدید شفافیت مالی و افشای اطلاعات را به کلیه بانکهای کشور ابلاغ کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه جدید شفافیت مالی و افشای اطلاعات را به کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی، غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه و شهر ابلاغ کرده است.

در این بخشنامه آمده است: شفافیت مالی و افشای اطلاعات از جمله مواردی است که استانداردهای حسابداری و همچنین مراجع نظارتی بر آن تاکید دارد. یکی از روشهای ایجاد شفافیت تهیه صورتهای مالی تلفیقی است.

در این بخشنامه می خوانیم: با توجه به حجم شرکتهای زیر مجموعه و معاملات فیمابین آنها ترتیبی اتخاذ شود که صورتهای مالی تلفیقی بانک و شرکتهای زیر مجموعه آن در پایان هر سال مالی تهیه و پس از تائید حسابرس به همراه صورتهای مالی به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکهای بانک مرکزی ارسال شود.

بانک مرکزی در این بخشنامه تصریح کرده است: همچنین به جهت جلوگیری از تضاد منافع و افزایش شفافیت صورتهای مالی لازم است که بانکها ترتیبی اتخاد نمایند که حسابرس شرکتهایی که حداقل 50 درصد سهام آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم متعلق به آنها است متفاوت از حسابرس بانک انتخاب شوند.

منبع: خبرگزاری مهر

► لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها پاييز در صحن علني مجلس
سياهه اى از تحريم هاى اقتصادى عليه ايران ◄

مطالب مرتبط