بنر

بررسي بانك‌هاي خصوصي در جلسه امروز شوراي پول

سه شنبه ، 3 شهریور 1388 ، 15:02

 

از جمله مواردي كه در اين جلسه مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت بررسي جايگاه بانك‌هاي خصوصي در سيستم بانكي كشور، تعيين حداقل سرمايه موسسات اعتباري غير برون‌مرزي در مناطق آزاد، تائيد اساسنامه جديد بانك رفاه كارگران و ساير موارد است.


محمود بهمني  در خصوص تشكيل جلسه امروز شوراي پول و اعتبار، اظهار داشت: اين جلسه در صورت رسيدن به حد نصاب امروز رأس ساعت مقرر در ساختمان بانك مركزي تشكيل خواهد شد و از اعضاء شوراي پول و اعتبار دعوت شده تا در جلسه حضور پيدا كنند.


وي ضمن اشاره به دستورهاي جلسه امروز شوراي پول و اعتبار، گفت: از جمله مواردي كه در اين جلسه مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت بررسي جايگاه بانك‌هاي خصوصي در سيستم بانكي كشور، تعيين حداقل سرمايه موسسات اعتباري غير برون‌مرزي در مناطق آزاد، تائيد اساسنامه جديد بانك رفاه كارگران و ساير موارد است.


رئيس كل بانك مركزي در ادامه با بيان اينكه جلسه شوراي پول و اعتبار در هفته گذشته به دليل گرفتاري برخي از اعضا از جمله "وزراء عضو شوراي پول و اعتبار " تشكيل نشد، تصريح كرد: در صورتي كه امروز نيز اين جلسه به حدنصاب اعضاء نرسد مانند هفته گذشته لغو و به هفته آينده موكول خواهد شد.

لازم به ذکر است که جلسه شورای پول و اعتبار با وجود اعلام قبلی هفته گذشته برگزار نشد که این امر سبب نارضایتی برخی اعضا گردیده بود.

منبع: خبرگزاری مهر

► تصویب اساسنامه سه بانک خصوصی جدید
رشوه گرفتن یک مامور پلیس راهنمائی و رانندگی + عکس ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر