دلايل عدم ورود بانك ملت درخريد بلوك هاي بانك پارسيان

سه شنبه ، 24 شهریور 1388 ، 13:44

 

دلايل عدم ورود بانك ملت براي خريد بلوك هاي سهام بانك پارسيان مشخص شد.

قوانين پولي و بانكي مانع از اجرايي شدن پيشنهادات ارايه شده به بانك ملت جهت خريد سهام بانك پارسيان جهت وصول مطالبات خود از ايران خودرو شد.


بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك ها نمي توانند بيش از يك درصد از سهام موسسات مالي و اعتباري را خريداري كنند مگر با دريافت مجوز بانك مركزي.


از سوي ديگر در صورت دريافت مجوز از بانك مركزي، ورود بانك ها به تركيب سهامداري موسسات مالي واعتباري منجر به كاهش كفايت سرمايه آنها مي شود.


بر اساس اين گزارش، حداقل نسبت كفايت سرمايه براي همه بانك ها و موسسات اعتباري ( اعم از دولتي و غير دولتي) 8 درصد تعيين شده است كه با توجه به كفايت سرمايه 5 درصدي بانك ملت خريد سهام بانك پارسيان(حتي ازطريق شركت هاي زير مجموعه بانك ملت)، به 3 درصد كاهش مي يابد كه اين امر مانع از حضور جدي بانك ملت در خريد بلوك هاي عرضه شده از سوي شركت هاي بيمه پارسيان و سرمايه گذاري پارسيان شد.


لازم به يادآوريست كه نسبت كفايت سرمايه، حاصل تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسك بر حسب درصد يا به زبان ساده تر رابطه و نسبت بين حقوق صاحبان سهام و دارايي هاي بانك است.

همچنین در خبر ها آمده است : معامله 469 ميليون سهم بانك پارسيان به دليل رقابت چند گره به فردا كشيده شد.

دو بلوك 5.2 درصدي و 1.06 درصدي سهام بانك پارسيان كه توسط شركتهاي سرمايه‌گذاري پارسيان و بيمه پارسيان به قيمت هر سهم 231 تومان عرضه شده بود به دليل رقابت چند گروه معامله اين تعداد سهام به فردا موكول شد.

منبع: خبرگزاری موج وفارس

► جلسه امروز شوراي پول و اعتبار تشكيل نشد
پيشگيري بانک مرکزي از زيمبابوه شدن ايران ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر