شرایط وام صندوق مهرامام رضا(ع)

سه شنبه ، 22 دی 1388 ، 15:55

 

:: شیوه قانونی خرید وام مسکن

شرايط استفاده از تسهيلات اشتغال، ميزان اين تسهيلات و موارد پرداخت آن از سوي صندوق مهر امام رضا (ع) اعلام شد.

به گزارش بانکی به نقل از ایسنا، سيد محمد كريمي ـ مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) ـ با بيان اينكه متقاضيان استفاده از تسهيلات اشتغال اين صندوق بايد فاقد كسب و كار مستقل بوده و يا در زمان ثبت نام شاغل نباشند، گفت: كساني كه داراي بيمه هستند، چنانچه صندوق در هر مرحله از مراحل اعطاي وام به استعلام افراد دست پيدا كند، از پرداخت وام جلوگيري و در صورت پرداخت، كل دين با جريمه تبديل به حال مي‌شود.

 

 

او ادامه داد: افرادي كه به صورت شاگرد در محل كسب و كار ديگران فعاليت مي‌كنند، در صورت نداشتن بيمه به منظور راه‌اندازي كسب و كار مستقل مي‌توانند ثبت نام كنند و همچنين در صورت داشتن بيمه با دادن تعهد كه بيمه ايشان از كارگري توسط كارفرما به بيمه كارفرمايي تبديل شود، مي‌توانند ثبت نام كنند.

وي با اشاره به اينكه افراد بازنشسته واجد شرايط ثبت نام نيستند، گفت: تسهيلات به توسعه كارگاه تعلق نمي‌گيرد. همچنين متقاضيان بايد حداقل دو سال سابقه كار مرتبط با فعاليت انتخابي خود داشته باشند. افرادي كه داراي مدارك تحصيلي، فني و حرفه‌اي، كارودانش و ديگر مراكز معتبر آموزش مرتبط با فعاليت انتخابي باشند نيز مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

كريمي با بيان اينكه ارائه طرح كسب و كار براي متقاضيان به منظور راه‌اندازي طرح مورد نظر الزامي است، افزود: دانشجويان در هر مقطع از تحصيلات واجد شرايط دريافت وام نيستند و داشتن كارت پايان خدمت براي متقاضيان مرد الزامي است. از سوي ديگر متقاضيان با دريافت وام نبايد دو شغله شوند.

وي در تشريح شرايط زنان براي دريافت تسهيلات اشتغالزايي اين صندوق نيز گفت: زنان علاوه بر داشتن شرايط فوق، لازم است سرپرست خانوار، شوهر از دست داده يا شوهر از كار افتاده باشند يا اين كه همسر آنها به هر دليلي در زندان باشد و زناني كه تحت تكفل همسر شاغل هستند، واجد شرايط ثبت نام نخواهند بود. زنان خود سرپرست مانند كساني كه پدر آنها از كار افتاده بوده يا دختراني كه پدر آنها فوت كرده باشد نيز مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. ضمن اين كه از كار افتادگي افراد، توسط مراجع ذيصلاح تاييد و به صندوق ارائه مي‌شود.

مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) در ادامه با تاكيد بر اين كه متقاضيان اين تسهيلات نبايد قبلا از تسيهلات صندوق فرصت‌هاي شغلي سابق يا توسعه اشتغال روستايي سابق و يا قرض الحسنه اشتغال بانك‌ها( ماده 56 و ..) استفاده كرده باشند، گفت: اگر خلاف اين موضوع در هر مرحله از مراحل وام محرز شود، به متقاضي تسهيلات پرداخت نخواهد شد يا كل دين با جريمه تبديل خواهد شد.

وي با اشاره يه اين كه سن متقاضيان بايد حداقل 20 و حداكثر 55 سال تمام باشد، گفت: امتياز بندي بر اساس ميزان اعتبار هر استان و شهرستان صورت مي‌پذيرد، لذا ثبت نام هيچ گونه تعهدي براي صندوق ايجاد نخواهد كرد و صندوق در رد يا قبولي طرح‌ها مخير است.

او در توضيح موارد پرداخت وام قرض الحسنه گفت: تسهيلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا(ع) در جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي،‌ خويش فرمايي يا خود اشتغالي و كار فرمايي كارآفريني در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و زيربخش‌هاي مربوط به آنان پرداخت مي‌شود.

كريمي با اشاره به اينكه كارمزد پرداخت وام قرض‌الحسنه اشتغال جوانان به ميزان چهار درصد اعمال مي‌شود، گفت: اين بي ترديد يكي از مهمترين و بهترين شيوه‌هاي اجرائي در عرصه خدمات اعتباري است.

وي افزود: وام قرض الحسنه اشتغال جوانان صندوق مهر امام رضا(ع) در بخش‌ها و زير بخش‌هاي مختلف اقتصادي با توجه به شرايط طرح كسب و كار و ميزان تسهيلات در خواستي همراه با توجيهات اقتصادي و شرايط لازم در اجراي آن در دوره‌هاي باز پرداخت يك تا پنج سال تعيين مي‌شود.

وي در توضيح ميزان اين تسهيلات هم گفت: ميزان تسهيلات قرض الحسنه اشتغال به جوانان متقاضي در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده پس از بررسي دقيق طرح كسب و كار و نياز واقعي متقاضي تا سقف 50 ميليون ريال براي تسهيلات خانگي و تا سقف 100 ميليون ريال براي تسهيلات خويش فرمايي يا خود اشتغالي و تا سقف 300ميليون ريال براي تسهيلات كارفرمايي يا كار‌آفريني پرداخت مي‌شود.

وي افزود: به منظور اطمينان از بازگشت منابع و امكان مديريت صحيح بر آن جهت فراهم كردن شرايط مساعد براي پاسخگويي به ساير متقاضيان، نوع و ميزان وثايق با توجه به شرايط متقاضي، نوع طرح و ميزان تسهيلات تعيين مي‌شودد.

كريمي گفت: يك نفر كارمند رسمي دولت و يا دو نفر كارمند قراردادي شاغل در ادارات دولتي به علاوه سفته و چك به ميزان 120 درصد اصل مبلغ تسهيلات دريافتي براي دريافت تسهيلات خانگي تا سقف 50 ميليون ريال الزامي است.

او ادامه داد: دو نفر كارمند رسمي دولت و يا يك نفر كارمند رسمي دولت و يك كاسب جواز كسب دار، به طوري كه جواز كسب او بالاي پنج سال اعتبار داشته باشد، به علاوه سفته و چك به ميزان 120 درصد اصل مبلغ تسهيلات دريافتي جهت دريافت تسهيلات خويش فرمايي يا خود اشتغالي 50 تا 100 ميليون ريالي الزامي است. همچنين براي دريافت تسهيلات كارفرمايي يا كارآفريني از 100 الي 300 ميليون ريال نيز وثيقه ملكي دريافت مي‌شود.

► از هر 8 امریکایی 1 نفر گرسنه است
تقدیر از بانک رفاه برای آزادی زندانیان دیه ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر