چند درصد مردم خوشه یکی شدند؟

سه شنبه ، 13 بهمن 1388 ، 14:11مرکز آمار ایران اعلام کرد: با بررسی پرسشنامه های 17 میلیون خانوار، 40 درصد از مردم در خوشه 1 قرار گرفتند که در این ارتباط به یک نسبت مساوی 30 درصد از مردم در خوشه 2 و 3 قرار دارند.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نظر به اینکه در روزهای اخیر سئوالاتی در رابطه با مراجعه به سایت، نحوه تایید یا اعتراض به خوشه بندی و مطالبی از این دست، از جانب هموطنان و از طریق تماس با مرکز آمار ایران مطرح شده است، روابط عمومی مرکز آمار ایران لازم می داند مطالب ذیل را جهت رفع ابهامات موجود متذکر شود.

 

 

 

1- کسانی که از خوشه بندی خود مطلع شده اند و اعتراضی هم نسبت به آن نداشته، نیازی به ورود به سایت نداشته و تایید تلقی می شود.

2- کسانی که نسبت به خوشه خود اعتراض دارند، پس از ثبت اعتراض خود در سایت، می توانند در اردیبهشت سال آینده با ارائه اسناد مثبته، اطلاعات خود را اصلاح کنند.

3- کسانی که کد رهگیری خود را گم کرده اند، می توانند با استفاده از پیام کوتاه به شماره 300000 و ارسال کد ملی سرپرست خانوار از وضعیت خوشه بندی خود مطلع شوند که اگر اعتراض نداشته باشد، احتیاج به وارد شدن به سایت نیست و در صورت اعتراض با اسناد مثبته در اردیبهشت ماه به پایگاه های اطلاعاتی مراجعه نمایند.

4- از 17 میلیون خانواری که در مرحله اول طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، پرسشنامه خود را تکمیل کرده اند، 40 درصد در خوشه اول، 30 درصد و در خوشه دوم و 30 درصد در خوشه سوم قرار گرفته اند.

► معرفی 30 دانه درشت بدهکار بانکی به دادسرا
جایزه 5 هزار دلاری برای ازدواج مجدد ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر