بنر

استخدام کارشناس شیمی

يكشنبه ، 1 اسفند 1389 ، 13:55

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران جهت انجام یکی از طرح های تحقیقاتی خود به یک نفر کارشناس شیمی کاربردی با مشخصات ذیل نیازمند است:...

خبار منتخب بانکی:

============

► استخدام شرکت شهر آلومینیوم پویا
استخدام جهاد دانشگاهی یزد ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر